Forberedelse til lønnsoppgjøret - vaske medlemslister

clean-1013734_1920.jpg
Bildet er tatt av Peggy und Marco Lachmann-Anke fra Pixabay

Forberedelse til lønnsoppgjøret - vaske medlemslister

Det er snart tid for lønnsoppgjør. I lønnsoppgjøret skal foreningens tillitsvalgte forhandle for våre medlemmer. Det er derfor viktig å avklare medlemsstatus også kjent som "å vaske medlemslister".

Når våre tillitsvalgte forhandler om rammen for lønnsoppgjøret med arbeidsgiverne, er det avgjørende å ha oversikt over hvem som er medlemmer, og hvem som ikke er det. Grunnlaget for forhandlingene - lønnsmassen -  er summen av lønningene til foreningens medlemmer i bedriften.

For at foreningen skal ha mest mulig komplette, og korrekte, medlemslister, trenger vi hjelp av våre tillitsvalgt. 

Alle tillitsvalgte - på alle nivåer - har gjennom "Min side" mulighet til å logge inn for å se sine medlemmer på det nivået vervet er registrert, og på de underliggende nivåene. (Her finner du bruksanvisning for "Min Side"). 

Hva konkret ønsker vi at du som lokal tillitsvalgt skal gjøre?

Det er du som tillitsvalgt som er i den beste posisjonen til å bidra til at så mange som mulig av landets farmasøyter er organisert i Farmaceutene. 

Husk at også personer i lederstillinger, ekstrahjelper og farmasistudenter kan verves!

I større virksomheter/geografisk utspredte virksomheter

Dersom du jobber i en stor og/eller geografisk utspredt virksomhet, kan det være vanskelig å ha full oversikt. Du kan da gjøre følgende:

  • Spør arbeidsgiver om en oversikt over ansatte farmasøyter, evt. en oversikt over alle ansatte - med navn og fødselsdato (gjerne også personnummer).
    • Sammenhold deretter listen mot listen du finner på Min Side. 
    • Dersom noen "mangler" på listen på Min Side, kan du gjerne ta direkte kontakt med vedkommende, spørre om medlemsstatus og melde fra om feil til på medlemsregister@farmaceutene.no, evt. verve vedkommende.
    • Dersom noen står på listen på Min Side, men ikke på listen hos arbeidsgiver, ta gjerne direkte kontakt med vedkommende, sjekk hvor vedkommende nå jobber, og gi oss beskjed på medlemsregister@farmaceutene.no 

​​​Vasking med personnummer

​Noen arbeidsgivere vil ikke dele ansattoversikter med tillitsvalgte. I slike tilfeller kan du kontakte medlemsregister@farmaceutene.no og få tilsendt en excel-fil med kun en kolonne; medlemmenes personnummer. Siden listen ikke inneholder annen informasjon, er dette GDPR-sikkert.

Arbeidsgiver kan da kjøre denne listen opp mot sitt ansattregister, og alle personer man får "treff på", vil være medlemmer av Farmaceutene. Denne listen kan du deretter sammenholde med listen fra MinSide, som beskrevet over.