Fiskehelsedag

fiskehelse_fb.png

Fiskehelsedag

Farmaceutene arrangerer fagkveld med tema Fiskehelse i samarbeid med Senter for farmasi, Universitetet i Bergen.

Hovedmålgruppe for arrangementet er farmasøyter og farmasistudenter.

Tid: 30. oktober 2018
Sted: auditoriet «Egget», Studentsenteret, Parkveien 1 (Nygårdshøyden), Bergen
kl. 16.30–19.30

Påmelding:
Det serveres pizza i forkant av møtet og i den forbindelse er det ønskelig med en tilbakemelding på hvor mange som ønsker å delta.
Medlemmer i Hordaland og Sogn og Fjordane krets har fått tilsendt mail med påmeldingslenke.
Andre benytter følgende påmeldingslenke: https://response.questback.com/norgesfarmaceutiskeforening/7zzy6t7n8q

-------------------------------------------
Program
(per 22.08.2018 med forbehold om endringer)

16.30-17.00
Mingling & mat

 

17-17.05
Velkomst ved leder i Norges Farmaceutiske forening Rønnaug Larsen

 

17.05-17.10
Kort om hvordan Senter for farmasi, UiB, engasjerer seg i fiskehelse
v/ senterleder Svein Haavik

 

17.10-17.30 
Om Fiskehelse/Havbruk og hva farmasøyter kan bidra med; 
Generelt om medisinbruk/medisinfôr og spesielt om antibiotika.  
Håndtering av «fiskeresepter» på apoteket
v/ Quynh Le, Universitetslektor, Senter for farmasi, UiB

17.35-18.15  
Seacalx v/ Fride Iversen, farmasøyt
Forskning og utvikling av nytt legemiddel mot lakselus

Pharmaq v/ Magnus Knape, farmasøyt
Verdikjeden fra idé til marked for legemidler/vaksiner til fisk

EWOS/Cargill v/ Kristin Almås, produktsjef 
GMP utfordringer ved markedstilpassede medisinfôr til laks/oppdrettsfisk

 

18.15-18.35
Hvordan arbeider LMI med fiskehelse v/ Ingebjørg O. Sævareid, fiskehelsebiolog, technical manager, MSD Animal Health & utvalgsleder LMI

18.40-19.00
Fiskehelseutfordringer ved oppdrett.
Hvorfor må man bruke «off label» dosering? v/ Solveig M R Nygaard, Veterinær spesialist – fisk, FoMAS - Fiskehelse og Miljø as

19.00-19.15
Brentkalks effekt på hud- og slimlag hos atlantisk laks (Salmo salar)
Masteroppgave fra Senter for farmasi, UiB, Guro Slåtten Kjærnli: 

19.15-19.30
Oppsummering og avslutning ved Rønnaug Larsen

--------------------------------------------------

Eventuell streaming vil bli lagt ut på foreningens Facebooksider