Finnmarkssykehuset HF

Farmaceutenes medlemmer er omfattet av Nitos overenskomst ved Finnmarkssykehuset HF, og blir i forhandlinger ivaretatt av Nito.