Finn frem girlpower’n!

Finn frem girlpower’n!

(Publisert i NFT nr. 3/2019)

Trass i overskriften er ikke dette et forsinket 8. mars-innlegg. Overskriften er mer en konklusjon jeg har trukket etter å ha møtt mange medlemmer på kort tid rundt om i Norge. Mye tyder på at det finnes altfor mange «snille piker» blant farmasøyter. Ellers hadde det trolig ikke vært så mange diskusjoner rundt mangel på pauser og fri disposisjon av disse, mangel på tid til å gå på do, for mye overtid både med og uten riktig betaling, for liten tid til intern opplæring osv.

For flere gjelder det å finne frem girlpower’n og kreve sin rett, for den nærmeste til å sikre deg dine rettigheter er deg selv. Foreningen kan få satt krav i tariffer o.l., foreningens tillitsvalgte og bistand kan hjelpe og støtte deg ved uenighet, men det er først og fremst du som må stå opp for deg selv og det du har krav på.

I diskusjoner om hvor travelt det er i arbeidslivet blir det naturlig nok også mye diskusjon rundt hva man har tid til og ikke. Tid er som kjent et relativt begrep, og at Ting Tar Tid er velkjent. Jeg ønsker imidlertid å innføre et nytt begrep – Ting Vi Må Ta Oss Tid Til.

Ting Vi Må Ta Oss Tid Til i apotek er for eksempel uoppfordret faglig informasjon til kunder og å tilby tjenestene inhalasjonsjekk og Medisinstart. Tid er prioritering, og tjenestetilbud må prioriteres – på samme måte som at man alltid prioriterer å ta seg tid til å ta betaling for en vare eller tjeneste. Og ja, det vil kanskje bety at andre kunder må vente litt og at køene kan bli lengre, men om vi ikke tar oss tid til dette – hvorfor skal vi da på sikt ha fysiske apotek med høyt utdannet helsepersonell? Hver 10. resept krever ekstra tiltak på apoteket (jf. Apotekforeningen 2017), men flere av disse tiltakene vil trolig på sikt teknologiseres bort.

Hvem har for øvrig sagt at en resept-/kundeekspedisjon skal gå raskest mulig? Selvsagt forventer kunder effektivitet, men de forventer også å få tips og råd til å bruke legemidlene sine best mulig. Det er fremdeles over 350 apotek som ikke har startet med Medisinstart. Hvorfor? Finn frem girlpower'n og medvirk til at bedriften du er ansatt i gir farmasøytfaglig råd/veiledning og farmasøytiske tjenester til kundene – selv om Ting Tar Tid og køen vokser.

Så over til en ting jeg har lurt litt på: Mange farmasøyter på min alder har nå barn som skal starte / har startet å studere. Flere velger å studere til relaterbare yrker som lege og sykepleier, men få har valgt farmasi. Hvorfor er vi ikke flinke nok til å selge inn profesjonen til våre barn? Har vi mistet litt troen på egen profesjon? Har nedbemanninger i industrien og aksjonærinntjeningsfokuset til apotekkjedene gjort oss desillusjonerte? Er vi lei av å stadig måtte kjempe for å regnes med?

Jeg håper ikke det. Selv om vi er en liten gruppe, er det jo per i dag ikke mangel på arbeidsplasser eller faglige retninger å bruke kompetansen i. Og kompetansen er nyttig og unik uansett hvor man jobber som farmasøyt – forutsatt at kompetansen brukes best mulig.

Helt andre Ting Vi Må Ta Oss Tid Til er å nyte våren – april kommer bare én gang årlig.

Rønnaug Larsen, leder av Norges Farmaceutiske Forening