FEVU-fagrådet

dscf1390.jpg

FEVU-fagrådet

Fagrådet oppnevnes av Sentralstyret for 3 år av gangen. Fagrådet ledes av NFFs leder. Rådet består av inntil fire medlemmer ,i tillegg til leder og representant fra sekretariatet. Representant fra sekretariatet ivaretar sekretærfunksjonen for fagrådet samt den administrative driften av FEVU.

Fagrådet skal være et rådgivende organ for foreningen i arbeidet med fagutvikling innenfor utdanning og etterutdanning, samt foreningens etterutdanningssystem. 

Fagrådet skal bestemme kriterier for etterutdanningspoeng. De skal vurdere antall poeng på de enkelte kurs/utdanning/arrangement som anses relevante.

Fagrådet er rådgivende organ i spørsmål angående grunn- og videreutdanningen.

 

Det bør tilstrebes at rådet består av:

Begge kategorier farmasøyter.

Farmasøyt fra industri, apotek, offentlig sektor og helseforetak

Det sittende fagrådet, illustrert ved bildet over, har følgende sammensetning (med seksjonstilhørighet og funksjonstid i parentes): 

Svein Haavik (NFF-O) (2018-2019-2020)

Quynh Le (NFF-P) (2019-2020-2021)

Wenche Eie Reiersen (NFF-A) (2019-2020-2021)

Kari Christiane Bjerknes  (NFF-F) (2018-2019-2020)