fevu_slider_nettbilde.png

 

(Merk at ved overgang til nytt medlemssystem høsten 2020 vil enkelte av funksjonene og lenkene nedenfor være midlertidig utilgjengelig. Har du spørsmål om FEVU - vennligst send en mail til fevu@farmaceutene.no ). 

Hva er FEVU?
FEVU er en forkortelse for Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning og er et poengsystem hvor din deltagelse i faglige etterutdannelsesaktiviteter registreres. Dette er et system som Norges Farmaceutiske Forening har utviklet, og som tilbys gratis til våre medlemmer. 

 

Hvorfor registrere FEVU-poeng?
Ved å vise til antall oppnådde poeng kan du overfor din arbeidsgiver dokumentere at du holder deg faglig oppdatert.
Poengsystemet kan også brukes til å dokumentere oppnådd kompetanseheving og etterutdannelsesaktivitet.

FEVU-fagrådet fastsetter kriterier for tildeling av FEVU-poeng og vurderer antall FEVU-poeng som skal tildeles den enkelte aktivitet.
Fagrådet anbefaler aktivitet som tilsvarer minst 30 FEVU-poeng per 3-årsperiode. Første periode var 2012-2014. Systemet er nå inne i sin fjerde treårsperiode; 2021-2023.

 

Hvordan registere FEVU-poeng?
Dersom arrangementet du har deltatt på er forhåndsgodkjent for FEVU-poeng:
1) Logg inn på Min side 
2) Gå inn på FEVU via Min Side
3) Trykk på «Registrer FEVU-aktivitet» og søk opp arrangementet du har deltatt på eller kurskoden for gjennomført e-læringskurs fra Apokus. 
4) Ved å markere i kolonnen «Velg» og trykke på «Jeg har deltatt på denne aktiviteten» vil FEVU-status oppdateres og arrangement med tilhørende FEVU-poeng automatisk registreres på din profil. 
 

Dersom arrangementet ikke er forhåndsgodkjent for FEVU-poeng fra før:
Send en mail til fevu@farmaceutene.no for informasjon om fremgangsmåte. 
 

FEVU retningslinjer

 

FEVU-fagrådet

Fagrådet oppnevnes av Sentralstyret for 3 år av gangen. Fagrådet ledes av NFFs leder. Rådet består av inntil fire medlemmer, i tillegg til leder og representant fra sekretariatet. Representant fra sekretariatet ivaretar sekretærfunksjonen for fagrådet samt den administrative driften av FEVU.

Fagrådet skal være et rådgivende organ for foreningen i arbeidet med fagutvikling innenfor utdanning og etterutdanning, samt foreningens etterutdanningssystem. 

Fagrådet skal bestemme kriterier for etterutdanningspoeng. De skal vurdere antall poeng på de enkelte kurs/utdanning/arrangement som anses relevante.

Fagrådet er rådgivende organ i spørsmål angående grunn- og videreutdanningen.

 

 

Det bør tilstrebes at rådet består av:
Farmasøyt fra industri, apotek, offentlig sektor og helseforetak

Fra januar 2021 består FEVU-fagrådet av følgende representanter (med seksjonstilhørighet og funksjonstid i parentes): 

  • Kari Christiane Bjerknes  (NFF-F) (2021-2022-2023)
  • Kristian Svendsen (NFF-O) (2021-2022-2023)
  • Wenche Eie Reiersen (NFF-A) (2022-2023-2024)