FEVU

fevu_slider_nettbilde.png

 

Hva er FEVU?
FEVU står for Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning og er et poengsystem hvor din deltagelse i faglige etterutdannelsesaktiviteter registreres.FEVU-fagrådet fastsetter kriterier for tildeling av FEVU-poeng og vurderer antall FEVU-poeng som skal tildeles den enkelte aktivitet. Fagrådet anbefaler aktivitet som tilsvarer minst 30 FEVU-poeng per 3-årsperiode. Første periode er 2012-2014.  Systemet er nå inne i sin tredje treårsperiode; 2018-2020. 

Hvorfor FEVU?
Ved å vise til antall oppnådde poeng kan du overfor din arbeidsgiver dokumentere at du holder deg faglig oppdatert. Poengsystemet kan også brukes til å dokumentere oppnådd kompetanseheving og etterutdannelsesaktivitet.

Hvem kan søke om FEVU-poeng?
Alle medlemmer av NFF kan søke om FEVU-poeng for faglige aktiviteter de har deltatt på. Husk først å sjekke om allerede er FEVU-godkjent i listen over forhåndsgodkjente aktiviteter:
I tillegg kan 
arrangører av kurs med farmasøyter som målgruppe søke om at aktiviteten blir FEVU-godkjent og med det poenggivende. 

Hvilke kurs og aktiviteter kan man søke FEVU-poeng for?
For at en aktivitet skal kunne kvalifisere for FEVU-poeng gjelder generelt at den skal være farmasirelatert eller at formålet må være relevant i yrkesutøvelsen som farmasøyt. Kurs som ikke er klart farmasifaglige, som for eksempel kurs i ledelse, administrasjon, jus eller etikk kan også vurderes av FEVU-fagrådet. Studiepoeng innenfor høyskole- og universitetsystemet gir normalt ikke FEVU-poeng i tillegg. FEVU-fagrådet kan delegere myndighet til sekretariatet for vurdering av kurs.

FEVU-fagrådets avgjørelse kan påklages til Sentralstyret innen 4 uker etter meddelelsen.