Felles nordisk erklæring om farmasøyters kamp mot antibiotikaresistens.

nfu_gruppebilde_bredde.jpg
SIGNERING: Lederne for de fem nordiske farmasøytforeningene underskrev tirsdag 16. august en felles erklæring om farmasøyters kamp mot antibiotikaresistens. Foto: Cathrine Klerck Fransson.

Felles nordisk erklæring om farmasøyters kamp mot antibiotikaresistens.

 

Nordisk Farmaceutunion (NFU) skal bidra aktivt til å sikre tilgjengelighet og riktig bruk av effektive antibiotika og tilsvarende midler. NFU, som består av alle de fem nordiske farmasøytorganisasjonene, har i vårt årlige møte i dag 16. august 2016 vedtatt å trappe opp kampen mot antibiotikaresistens med særlig fokus på farmasøyters bidrag.

Antibiotikaresistens kjenner ingen grense og er en global helseutfordring som krever styrket internasjonalt samarbeid. Norden er i en unik posisjon til å gå i front med å vise hva som kan oppnås når man samarbeider på tvers av landegrenser.

Økte incentiver til forskning og utvikling må på plass, samtidig med at forbruket av antibiotika må begrenses til når det virkelig er nødvendig. For selv om det utvikles nye og bedre legemidler vil de snart miste sin effekt om ikke disse også brukes riktig. Farmasøyters legemiddelfaglige kompetanse dekker hele spennet fra forskning via produksjon, distribusjon og til klinisk bruk av legemidler.

Farmasøyters kompetanse må brukes mer og bedre i arbeidet mot antibiotikaresistens.

NFU vil jobbe for:

Tilgjengelighet til legemidler

  • Globale avtaler, rammeverk og incentiver for forskning og utvikling av nye og innovative antimikrobielle midler også tilpasset barn
  • Tilgang til nye og gamle antimikrobielle legemidler til alle globalt.

Riktig legemiddelbruk

  • Økt oppdatert kunnskap om antibiotika til allmennheten, pasienter, forskrivere og annet helsepersonell
  • Økt bruk av hurtigdiagnostisering for mer målrettet behandling og unngå unødvendig bruk
  • Økt vaksinasjonsgrad i befolkningen
  • Økt bruk av systemer for overvåking av forbruk og resistens hos mennesker og dyr
  • Økt bruk av alternative tilnærminger ­- både hos mennesker og dyr
  • Globale og nasjonale holdningskampanjer om vaksinasjon, riktig bruk av antibiotika, bedre hygiene og forebygging av infeksjoner.

Kvalitet og sikkerhet må være førende prinsipper i alt arbeid med antibiotika. Redusert forbruk hos mennesker, dyr, fisk og i jordbruket er et felles mål. Lekkasjer til miljøet må minimaliseres.

Denne felles erklæringen støtter også opp om andre internasjonale og nasjonale dokumenter på området. The World Health Organization (WHO) Global Action Plan on antimicrobial resistance (AMR), Statement og strategidokumenter fra International Pharmaceutical Federation (FIP), the economic analysis of Jim O’Neill’s Review on Antimicrobial Resistance (AMR), europeiske og nasjonale strategier og handlingsplaner. 

Signert:

Rikke Løvig Simonsen (Pharma Danmark)
Kirsi Kvarnstrøm (Farmasialiito)
Lóa María Magnúsdóttir (Lyfjafræðingafélags Íslands)
Tove Ytterbø (Norges Farmaceutiske Forening)
Kristina Fritjofsson (Sveriges Farmaceuter)

Se signert dokument her.