• _mg_6942.jpg

  Ja til mer forskning

  Farmaceutene setter fokus på forskning og jobber for mer legemiddelutvikling i Norge.

 • farmasihistorisk_museum_illustrasjon201308265_foto_kai_hovden.jpg

  Rådgiver, pådriver og nytenker

  Farmaceutene er profesjonsforeningen for farmasøyter i Norge.

Hva er farmasøytpolitikk?

Farmasøyter kan legemidler.
Farmasøyter er involvert i prosessen fra lovende legemiddelsubstans i laboratoriet til ferdig testet medisin ute i bruk hos pasient.  

 •  6,5 prosent av alle sykehusinnleggelser skyldes utilstiktede effekter av legemidler
 •  Én krone investert i klinisk farmasøyt gir 10 kroner i besparelse i primær- og spesialisthelsetjenesten. 
 •  Infeksjoner og feil bruk av legemidler er de to vanligste årsakene til pasientskader. 

Til tross for overbevisende dokumentasjon på nytteverdi ligger antall kliniske farmasøyter i norske sykehus langt bak land vi ønsker å sammenligne oss med. I 2016 er det fortsatt bare fem av landets 428 kommuner som har investert i egen kommunefarmasøyt. Dette jobber Farmaceutene for å endre!