Farmasøyter i apotek er fornøyd med yrkesvalget

Hvor fornøyd er du med yrkesvalget som farmasøyt 2019.png
Farmaceutene

Farmasøyter i apotek er fornøyd med yrkesvalget

Farmasøyter er fornøyd med yrkesvalget, viser Farmaceutenes medlemsundersøkelse for primærapotek. 3 av 4 respondenter er tilfreds eller svært tilfreds med yrkesvalget. – Dette er gledelige tall, sier Farmaceutenes leder Rønnaug Larsen.

Medlemsundersøkelsen ble tatt opp i perioden 9. – 14. mai 2019, og rettet seg mot 2200 primærapotekmedlemmer, hvorav 737 valgte å svare. – Ideelt sett burde svarprosenten vært høyere, men 33 % gir en pekepinn, sier Larsen.

Selv det bare er litt overkant av 6% som er lite tilfreds eller svært lite tilfreds, var det over 18 % som valgte svaralternativ nøytral. At en så stor gruppe ikke er tilfredse - selv om de ikke er utilfredse - gir grunn til ettertanke, mener Larsen.

Tallene er også brutt ned på stillinger hhv apoteker, bestyrer, provisorfarmasøyt og reseptarfarmasøyt, og på hvilket tiår de ble uteksaminert. Tilfredsheten er gjennomgående god, og best hos bestyrere. Blant apotekere ser man en større utilfredshet hos de som er utdannet etter 2000. Gruppen som har størst innslag av utilfredshet, eller nøytrale, er provisorfarmasøyter. – Funnene er ikke direkte urovekkende, men jeg håper kjedene merker seg at det særlig er de unge apotekerne som ikke er tilfreds, sier Larsen. Hun tror dette kan skyldes manglende autonomi i hverdagen, og overstyring fra regionssjefer.

Forhandlingssjef Jon Ole Bjørklund Whist skyter inn; – Vi får mange tilbakemeldinger fra apotekere ansatt i «ledende stilling», som ikke er gitt verktøyene og handlingsrommet til å lede. Disse ender ofte opp med å dekke opp medarbeidernes fravær, i tillegg til egen jobb, uten at dette kompenseres tilstrekkelig grad i grunnlønn, eller med overtid. Arbeidsmiljøloven er tydelig på at unntak fra overtidsbestemmelsene forutsetter at man reelt sett er i en ledende stilling. I Overenskomsten for apotek i Virke er det derfor tatt inn en egen bestemmelse i kapittel 3 om rett til skriftlig begrunnelse for unntak, sier Whist. Han oppfordre apotekere til i enda større grad å kontakte sekretariatet for bistand i slike saker.

Larsen mener også at andelen ikke tilfredse og nøytrale provisorfarmasøyter er for høy. – Det kan være indikasjon på at man ikke opplever at man kan utøve faget i tilstrekkelig grad i apotekhverdagen, sier hun.

Tilfredshet med yrkesvalget er det første funnet som publiseres fra undersøkelsen. Andre forhold det ble spurt om var bl.a. hverdagen som apotekfarmasøyt, bemanning, mulighet til å utøve faget, og lønn og lønnsutvikling. – Vi jobber fortsatt med å sammenstille svarene, og vil publisere dette senere i høst, forteller Larsen.

 

tilfreds_2019_apoteker.png
 

tilfreds_2019_apoteker.png, by Jon

 

tilfreds_2019_bestyrer.png

tilfreds_2019_bestyrer.png, by Jon

 

tilfreds_2019_provisor.png

tilfreds_2019_provisor.png, by Jon

 

tilfreds_2019_reseptar.png

tilfreds_2019_reseptar.png, by Jon