Farmasi i kommunene - inspirasjons- og fact-findingstur til Uppsala

uppsala.jpg
Farmaceutene

Farmasi i kommunene - inspirasjons- og fact-findingstur til Uppsala

Store deler av Farmaceutenes arbeidslivsutvalg var 18. og 19. november i Uppsala. Tema for turen var farmasøyter i kommunene.

Sverige og Norge har valgt ulike modeller for skillet spesialisthelsetjeneste/primærhelsetjeneste. Arbeidslivsutvalget la derfor årets siste møte til Uppsala, for å lære mer om hvordan Sverige bruker kliniske farmasøyter, både i spesialisthelstjenesten og i primærhelsetjenesten.

I tillegg til Arbeidslivsutvalgets medlemmer var også kommunalt ansatte farmasøyter invitert med på turen.

Deltakerne fikk høre presentasjoner fra Ulrika Gillespie og Lotta Grudén fra Uppsalas län og Erika Larson fra Sveriges farmaceuter. Det ble også tid til en presentasjon av Tromsø kommunes prosjekt med farmasøyter i hjemmetjenesten, ved Ellen Riksvoll og Heba Jawad, og en presentasjon av hvordan Teriak jobber med kommuner og offentlige virksomheter som kunder.

Fagforening og fag

Med utgangspunkt i presentasjonene hadde Arbeidslivsutvalget og deltakende kommunalt ansatte farmasøyter diskusjoner om hvordan arbeidsmarkedet for norske farmasøyter kan utvides, gjennom større bruk av farmasøyter i kommunehelsetjenesten. Riktig legemiddelbruk er en utfordring på alle nivåer i helsevesnet, og det ligger mye helse (og samfunnsøkonomi) i en større bevissthet om dette.

Arbeidslivsutvalget diskuterete også hva "korrekt" lønn bør være for farmasøyter ansatt i kommunal sektor, og hvordan Farmaceutene og de tillitsvalgte i kommunen bør jobbe strategisk for å løfte anseelse og lønnsnivå.

 

uppsala2.jpg

Ann Charlott Grudén, Urd Andestad og Ulrika Gillespie