Farmasi 2030

200513-forside_scenariorapport.png

Farmasi 2030

Sommeren 2019 arrangerte Farmaceutene en workshop for scenarioprosjektet «Farmasi 2030». Resultatet ble rapporten «Der det er legemidler, er det også farmsøyter – 2030-scenarioer for Norges Farmaceutiske Forening».

Workshopen ble fasilitert av Monika Hestad fra BrandValley, og deltakere var foreningens leder Rønnaug Larsen, generalsekretær Greta Torbergsen og 16 tillitsvalgte og medlemmer.

- Det var helt naturlig å hente inn ekstern bistand til å gjennomføre prosjektet, sier generalsekreær Greta Torbergesen. - Sekretariatets oppgave er å drifte foreningen fra dag-til-dag, men også å legge til rette for videre vekst og utvikling av organisasjonen. I jobben vår med å støtte sentralstyret, øvrige tillitsvalgte og alle medlemmene, er det svært nyttig å ha en slik rapport som grunnlag, legger hun til.

Rapporten er både omtalt i Farmatid.no i mars 2020, og den er formidlet til samarbeidspartnere av foreningen.

- Den vil nå være et viktig verktøy, og utgangspunkt, for arbeid med strategiplanlegging, sier Torbergsen.

Rapporten tar for seg fem tenkte drømmescenarioer og fem skrekkscenarioer for farmasiprofesjonen i Norge i 2030:

  • Farmasøyt i alle ledd eller farmasøyter i ingen ledd
  • «Total care» eller «single care»
  • I førersetet eller ikke med i bilen
  • Livslang læring eller ingen læring
  • Bærekraftig beredskap eller ingen beredskap

I forbindelse med at Farmaceutene har endret organisasjonsstruktur er de tidligere kretsene slått sammen til nye regioner, og under flere av disse er det opprettet lokale grupper.

- Kanskje kan scenario-rapporten være utgangspunkt for spennende lokale møter, enten de skjer fysisk eller elektronisk, sier Torbergsen. – Vi trenger engasjement hos medlemmene, og tar gjerne imot innspill om rapporten, og om hvordan foreningen kan jobbe videre fremover, avslutter hun.

Har du innspill kan de sendes Farmaceutene på epost.