Karriere

03-01-2011.jpg

En farmasøyt er ekspert på legemidler og bruken av disse

En farmasøyt har kunnskap om:

  • legemidlers sammensetning
  • legemidlers egenskaper
  • hvordan legemidler lages
  • hvordan legemidler skal brukes 
  • mulige bivirkninger

Mange forbinder nok yrkesgruppen mest med «pilletrilling» og apotek. Men visste du at farmasøyter er den gruppen autorisert helsepersonell med bredest ekspertise på legemidler? En farmasøyts legemiddelkompetanse dekker hele spennet fra forskning via produksjon til klinisk bruk av legemidler.

 

_mg_6934.jpg

Lyst til å bli farmasøyt?

De fleste vil i løpet av livet oppleve å måtte bruke et eller flere legemidler over korte eller lengre perioder. Som farmasøyt har du mulighet til å påvirke folks hverdag, både direkte og indirekte.

 

Bachelor og master i farmasi

Det finnes to typer farmasøyter; reseptarfarmasøyt og provisorfarmasøyt. 

Reseptarfarmasøyt har en bachelorgrad (3-årig utdannelse) i farmasi, og provisorfarmasøyt har en mastergrad (5-årig utdannelse). 

Les mer om hvor du kan studere farmasi her.