Farmaceutenes innspill til ny regjering

Farmaceutenes innspill til ny regjering

I Farmaceutenes innspill til ny regjering etterlyses lese- og skrivetilgang for farmasøyter i LIB (pasientens elektroniske legemiddelliste),  mer aktiv bruk av farmasøyters kompetanse i hele helsetjenesten og en forsvarlig legemiddelberedskap. Det foreslås samtidig å øke utdanningskapasiteten for å avhjelpe farmasøytmangelen.

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn