Framaceutene inviterer våre tillitsvalgte i statlig sektor til evaluering av hovedoppgjøret 2024.

Hovedoppgjøret 2024 endte med streik og sak hos Rikslønnsnemnda. Samlingen vil fokusere på å evaluere oppgjøret med alle tillitsvalgte i statlig sektor, identifisere læringspunkter samt å utarbeide en rutine for arbeid med hoved og mellomoppgjør.

Vi vil også gjennomgå Rikslønnsnemndas avgjørelse og tariffsituasjonen i staten for perioden 2024-2026.

Målgruppe

Tillitsvalgte i statlig sektor

Fagområde

Lønn og tariff

Læringsmål

Evaluering av hovedoppgjøret 2024 og streiken i statlig sektor samt gjennomgang av avgjørelsen for Rikslønnsnemnda. Målet er er å finne læringspunkter, diskutere en rutine for videre tariffarbeid og få oppdatert kunnskap om tariffsituasonen i staten etter Rikslønnsnemndas avgjørelse.