Farmaceutene henvendte seg til Helsedirektoratet 1. juli 2024 med bekymring knyttet til saksbehandlingstid på søknad om autorisasjon, for farmasøyter som har midlertidig lisens i Norge.

Helsedirektoratet gav en rask tilbakemelding på henvendelsen, og en god beskrivelse av problemstillingene man står ovenfor.

Svaret kan du lese her... (PDF, 108KB)

Lisensfarmasøyt må arbeide "under veiledning"

Farmaceutene merker seg at Helsedirektoratet er svært tydelige på at farmasøyter med midlertidig lisens må arbeide under veiledning.

I brevet skriver Helsedirektoratet:

"Lisensen som utstedes til farmasøyter som har behov for praksis i Norge eller som må gjennomføre tilleggskrav, gir kun mulighet til å arbeide under veiledning. Generelt sett kan vi si at lisensfarmasøyter ikke kan jobbe selvstendig, kun under veiledning av en autorisert farmasøyt. Arbeid under veiledning innebærer følgelig at lisensinnehaveren ikke kan være den eneste farmasøyten på jobb og heller ikke ta farmasøytkontroll eller godkjenne/kontrollere andre. Veileder skal være til stede og tilgjengelig, slik at lisenskandidaten får nødvendig oppfølging og veiledning i det daglige arbeidet."

Farmaceutene er kjent med at det forekommer at dette vilkåret ikke etterleves. Brudd på helselovgivningen er alvorlig, og vi oppfordrer alle våre medlemmer til å melde fra - både til Helsetilsynet og til Direktoratet for medisinske produkter, dersom man har mistanke om at apotek holdes åpent, uten at en autorisert farmasøyt er tilstede.

Bekymringsmelding til DMP 

Bekymringsmelding til Helsetilsynet