Pensjonsopptjening – er alt registret?

Siden 1953 har det vært lovbestemt at alle som jobber i apotek skal være innmeldt i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA), som håndteres av Statens pensjonskasse (SPK).