Farmaceutene har mottatt en rekke bekymringsmeldinger om saksbehandlingstiden hos Helsedirektoratet. Farmasøyter med utdanning utenfor EU/EØS innvilges en midlertidig lisens for tre år, i påvente av bestått språkkrav og nasjonale fag.

Helsedirektoratet informerer på sine nettsider at det må påregnes ca 3 måneders saksbehandlingstid, men tilbakemeldinger fra medlemmer indikerer at saksbehandlingstiden nå er opp mot ett år.

For medlemmer som har innrettet seg på å bestå tilleggskravene i løpet av 2,5 år, for deretter å søke og få innvilget autorisasjon, er konsekvensen nå at lisensen utløper, og at de blir stående uten mulighet til å livnære seg.

- Dette er en uholdbar situasjon for de medlemmene som har gjort alt rett, men som må bære konsekvensens av manglende kapasitet i Helsedirektoratet, sier Lloyd. - Dette er farmasøyter som burde bruke tiden til å bli enda bedre integrert, og ikke måtte bekymre seg over manglende jobb og inntekt. Vi forventer at myndighetene tar tak.

Les brevet her... (PDF, 127KB)