Farmaceutene fyller 160 år

farmaceutene_160_ar.jpg

Farmaceutene fyller 160 år

2. november fyller Farmaceutene 160 år. Jubileet markeres med et jubileumsseminar under Representantskapsmøtet på Lillestrøm 15. november.

Norges Farmaceutiske Forening er Norges eldste eksisterende fagforening, og 2. november markerer foreningens 160-årsjubileum.

I motsetning til resten av fagbevegelsen opplever Farmaceutene kraftig medlemsvekst, og har vokst med 30 prosent de siste tre årene.

— Farmaceutene er en vital og relevant 160-åring, som har plass til alle farmasøyter i Norge, sier generalsekretær i Farmaceutene, Greta Torbergsen.

Markerer med jubileumsseminar

Foreningen skal nå markere 160-årsdagen med et jubileumsseminar som skal avholdes på Thon Hotel Arena i Lillestrøm 15. november. Seminaret vil være en del av Representantskapsmøtet 2018.

— Seminaret vil ta for seg trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv og frittstående fagforeninger som Farmaceutene sin plass i dette samarbeidet. I tillegg vil deltakerne få innblikk i klinisk farmasi i sykehusene, kommunefarmasi, helsenæringsmeldingen og mye annet spennende, forteller Torbergsen.

Gjennom medlemskap fra farmasøyter i apotek, sykehus, sykehusapotek, kommunehelsetjenesten, legemiddelindsutrien, utdanningsinstitusjoner og offentlig forvatlning nådde foreningen tidligere i år en ny milepæl med 4000 medlemmer. Dette tallet har siden den gangen økt jevnlig, og per 1. november 2018 har foreningen 4163 medlemmer.

— Farmasøyter er det helsepersonell med størst breddekompetanse på legemidler – alt fra forskning, utvikling og legemiddelproduksjon til rådgivning og veiledning rundt riktig bruk av legemidler. Som legemiddeleksperter er vi ettertraktet på arbeidsmarkedet. Det har farmasøyter vært i mange år, og alle prognoser tyder på at vi også vil være det i lang tid fremover.

Fokus på produksjon og riktig legemiddelbruk

Larsen trekker spesielt frem to hjertesaker for nær fremtid:

— Norge må satse mer på legemiddelproduksjonskompetansen– både med tanke på beredskap ved legemiddelmangel og at legemiddelproduksjon er en næring vi har forutsetninger for å kunne lykkes med. Norge skal etter hvert leve på andre ting enn olje og gass, understreker Farmaceutenes leder.

Samtidig ønsker Farmaceutene at det fokuseres mer på riktig legemiddelbruk i kommunehelsetjenesten.

— På sykehjem, i pleie- og omsorg og KAD (kommunale akutte døgnenheter)/Helsehus og andre steder er det mange ting som tyder på at det her trengs mer farmasøytisk kompetanse og legemiddelfokus, sier hun.