Farmaceutene fortsatte den gode medlemsveksten i 2018

gretatorbergsen_1_of_1.jpg

Farmaceutene fortsatte den gode medlemsveksten i 2018

Foreningen nådde 5 prosent medlemsvekst i 2018 til tross for at den samlede organisasjonsgraden i Norge og Europa faller.

Det viser oppdaterte medlemstall for 2018. Farmaceutene har hatt svært god medlemsvekst i flere år, og de tre siste årene har gitt en total medlemsvekst på 21 prosent.

— Dette befester en svært god trend for foreningen. Å være en fagforening i vekst er ingen selvfølge, sier generalsekretær i Farmaceutene, Greta Torbergsen.

Hun viser til at den samlede organisasjonsgraden i Norge for første gang i 2016 falt til under 50 prosent, og at dette også er trenden i resten av Europa.

— Ferske medlemstall viser likevel at Farmaceutene også i 2018 hadde en meget sterk økning i antall nye medlemmer. På ett år vokste foreningen med 5 prosent.

Torbergsen påpeker at foreningens sekretariat og medlemmer har jobbet målbevisst for at Farmaceutene skal være relevante for alle farmasøyter på alle typer arbeidsplasser.

— Betydning av å ha en «arbeidslivsforsikring» gjennom medlemskapet er viktig i en omskiftelig arbeidshverdag med svært mange omstillinger, nedbemanninger og høyt arbeidstempo. Svært mange har oppdaget hvor godt det er å ha en medlemsforening i ryggen som kan yte bistand når arbeidshverdagen butter imot. Juristene i sekretariatet har hendene fulle med å bistå og hjelpe farmasøyter i deres arbeidshverdag. Men mange utfordringer kan også løses lokalt, ute på den enkelte arbeidsplass, og der gjør våre tillitsvalgte en strålende jobb , skryter generalsekretæren.

Torbergsen synes det er ekstra hyggelig å se positiv medlemsvekst i foreningens 160ende år.

— Det er moro å se at Norges eldste fagforening fortsatt er vital og aktuell.