Farmaceutene etablerer profesjonsansvarsforsikring for farmasøyter

tryg9foto_tore_rasmussen_steienfarmaceutene.jpg
Tore Rasmussen Steien/Farmaceutene

Farmaceutene etablerer profesjonsansvarsforsikring for farmasøyter

Farmaceutene og Tryg signerte 16. september 2020 en avtale om profesjonsansvarsforsikring for alle Farmaceutenes medlemmer.

Farmaceutene og Tryg har inngått avtale om profesjonsansvarsforsikring for farmasøyter. Forsikringen gjelder fra 1.1.21. Forsikringen er et supplement til den dekning helsepersonell i helsetjenesten har gjennom Norsk pasientskadeerstatning, og dekker også farmasøyter utenfor helsetjenesten, eksempelvis i industrien, hos grossister og i undervisnings- og forskningsinstitusjoner.

- Som eneste profesjonsforening for farmasøyter er det naturlig at vi har profesjonsansvarsforsikring inkludert i medlemskapet, sier generalsekretær Greta Torbergsen. Hun forteller at ordningen bygger på den ansvarsforsikringen Legeforeningen tilbyr sine medlemmer.

- Vår profesjonsforsikring inkluderes automatisk i medlemskapet, og gjelder alle våre medlemmer, fra studenter til pensjonister, i alle situasjoner der de praktiserer farmasøytfaget, sier hun, det eneste kravet er at man er medlem og betaler kontingent. - Vi håper dette også vil være attraktivt for de farmasøyter som inntil nå har valgt å stå utenfor foreningen, og de er hjertelig velkommen til å bli medlemmer, vi har plass til alle farmasøyter!

Her kan du lese mer om profesjonsansvarsforsikring for farmasøyter.