Spørsmål og Svar

Norges Farmaceutiske Forening mottar en rekke henvendelser vedrørende arbeidsrettslige problemstillinger. En del av disse spørsmålene har generell interesse og blir derfor lagt under spalten "Ofte stilte spørsmål" i anonymisert form. Spørsmålene presenteres med stikkord, og blir delt inn etter tema. Vi håper at dette kan være nyttig når det er ting du lurer på. Dersom du har spørsmål/tema du ønsker vi skal ta opp på generell basis under denne spalten, er du velkommen til å sende oss en epost på nff@farmaceutene.no.

Arbeidsmiljø & problemer (1)