Spørsmål og Svar

Norges Farmaceutiske Forening mottar en rekke henvendelser vedrørende arbeidsrettslige problemstillinger. En del av disse spørsmålene har generell interesse og blir derfor lagt under spalten "Ofte stilte spørsmål" i anonymisert form. Spørsmålene presenteres med stikkord, og blir delt inn etter tema. Vi håper at dette kan være nyttig når det er ting du lurer på. Dersom du har spørsmål/tema du ønsker vi skal ta opp på generell basis under denne spalten, er du velkommen til å sende oss en epost på nff@farmaceutene.no.

Ansettelse

Jeg har fått utkast til arbeidsavtale der det står at jeg har 6 måneders prøvetid. Hva betyr det, og hvordan skal jeg forholde meg?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Hei. Jeg jobber på apotek som er medlem av Virke, og overenskomsten mellom VIRKE og NFF gjelder hos oss. Jeg oppdaget at jeg har avtalt i min individuelle arbeidsavtale at jeg skal ha 4 måneder oppsigelsestid. Dette er i strid med punkt 3.2 i overenskomsten der det står at oppsigelsestiden skal være 3 måneder. Hvordan blir dette når jeg slutter? Kan jeg kreve at jeg bare skal ha 3 måneder oppsigelsestid, selv om jeg har avtalt noe annet med arbeidsgiver?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg er apoteker og i min arbeidskontrakt står det at jeg er særlig uavhengig. Jeg har en god lønn, og har alltid styrt meg selv, men nå har kjeden bl.a. sagt at jeg ikke får lov til å føre opp ulempe når jeg selv inngår i arbeidsplanene.

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Hei
Jeg er utdannet provisorfarmasøyt og har siden jeg var ferdig å studere arbeidet i apotek. Jeg ønsker å flytte til Australia og jobbe der som farmasøyt. Hvordan går jeg frem for å jobbe som farmasøyt i utlandet?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg har enn 100% fast stilling hos Kjede A, men delt mellom to apotek (61% og 39%).
Apotekeren sa at hvis jeg jobber en ekstra lørdagsvakt (utover min faste 39 timer i uken), så får jeg ikke 50% tillegg, men bare 33 % tillegg fordi jeg jobber bare 61% på det apoteket.
Jeg syns dette er urettferdig, ettersom jeg har en kontrakt på 100% hos Kjede A. Og det står tydelig paragraf 5.3 i overenskomst mellom Virke og Farmaceutene at pålagt arbeid utover en samlet ukentlig arbeidstid på 39 timer skal hver arbeidet time regnes som 1 1/2 time mellom kl. 8 -13 på lørdager.

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg har 100% stilling i et selskap i industrien, og ønsker å jobbe litt ekstra tid i et apotek (lørdager/ettermiddager). Kan jeg ha to jobber, og hva sier evt. arbeidsmiljøloven om hvor mange timer jeg kan jobbe per dag eller per uke?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg har søkt, og fått tilbud om ny jobb. Er det noe spesielt jeg bør passe på?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Arbeidsgiver hevder at prøvetiden skal forlenges siden jeg har vært syk i prøvetidsperioden, kan han gjøre dette?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Arbeidsmiljø & problemer

Jeg er innkalt til et møte uten agenda. Jeg er usikker på hva jeg kan forvente meg, hva bør jeg gjøre?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Arbeidstid

Er det problematisk å plassere spisepausen/hvilepausen rett etter arbeidsdagens start eller før arbeidsdagens slutt?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg er apoteker og i min arbeidskontrakt står det at jeg er særlig uavhengig. Jeg har en god lønn, og har alltid styrt meg selv, men nå har kjeden bl.a. sagt at jeg ikke får lov til å føre opp ulempe når jeg selv inngår i arbeidsplanene.

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Når jeg jobber overtid f.eks. en lørdag ettermiddag sier sjefen at jeg bare kan få ett tillegg, enten overtid eller ulempe. Sjefen sier det ikke er lov med "tillegg på tillegg", jeg mener dette er "tillegg OG tillegg" og at jeg derfor skal ha begge deler. Hvem har rett?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg er på jobb som eneste farmasøyt tre dager i uken, i vakter på 6 timer. Skal jeg ha kompensert for at jeg ikke har spisepausen til fri disposisjon? Min arbeidsplass har tariffavtale.

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg ble i dag (lørdag) bedt av min arbeidsgiver om å arbeide 1 time lenger enn jeg var satt opp til å jobbe, altså overtidsarbeid. Egentlig skulle jeg arbeide til 15, men det var behov for at jeg ble til klokken var 16. På dette tidspunktet er det i tariffen som gjelder for meg slik at hver time skal telle som to timer i ulempetillegg. I tillegg står det i kapittelet om overtid at hver time teller som 2 timer. Hvor mange timer skal jeg ha utbetalt da?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg har enn 100% fast stilling hos Kjede A, men delt mellom to apotek (61% og 39%).
Apotekeren sa at hvis jeg jobber en ekstra lørdagsvakt (utover min faste 39 timer i uken), så får jeg ikke 50% tillegg, men bare 33 % tillegg fordi jeg jobber bare 61% på det apoteket.
Jeg syns dette er urettferdig, ettersom jeg har en kontrakt på 100% hos Kjede A. Og det står tydelig paragraf 5.3 i overenskomst mellom Virke og Farmaceutene at pålagt arbeid utover en samlet ukentlig arbeidstid på 39 timer skal hver arbeidet time regnes som 1 1/2 time mellom kl. 8 -13 på lørdager.

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg har 100% stilling i et selskap i industrien, og ønsker å jobbe litt ekstra tid i et apotek (lørdager/ettermiddager). Kan jeg ha to jobber, og hva sier evt. arbeidsmiljøloven om hvor mange timer jeg kan jobbe per dag eller per uke?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg vurderer en stilling som ambulerende farmasøyt, og må da ofte reise ganske langt for å komme til arbeidsstedet. Vil min reisetid være å regne som arbeidstid?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Hei!
Alenefarmasøyter blir jo kompensert for sin lunsj, men hvordan er det for apotekere? Nå tenker jeg i situasjoner der to på jobb (en farmasøyt og en apotektekniker) tidvis kan regnes som normalsituasjon. Denne bemanningssituasjonen kommer nok/er ny hos oss.

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Hei, har spørsmål angående avtalt arbeidstid. Hvis farmasøyt har avtalt avspasering 4 timer en arbeidsdag og blir syk den aktuelle dagen. Skal disse timene trekkes som avspasering siden det var avtalt på forhånd? Lurer også på hva som blir rett hvis en har byttet langdag eller byttet arbeidslørdag, og blir syk de aktuelle dagene?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg jobber nå 60 % stilling som reseptarfarmasøyt. Har i utgangspunktet 100% stilling, men p.g.a. 3 små barn har jeg søkt meg ned i 60% stilling. Barna er 8, 5 og 2 1/2år. Jeg lurer på hvor lenge jeg har krav på å gå i redusert stilling. Jeg fikk innvilget 60% for en periode på ett år fra i fjor, så nå må jeg søke om forlengelse av redusert stilling, fordi jeg ikke ønsker å jobbe i større stilling ennå. Jeg ønsker likevel ikke å gi helt slipp på min 100% stilling.
Hva har jeg rett på?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg er tillitsvalgt for farmasøytene på apoteket der jeg jobber, og vi er involvert i en pågående uenighet angående forskyving av arbeidstid. Jeg har fått i oppgave å ha et møte med apoteker angående dette, og i denne forbindelse har flere spørsmål dukket opp.

Et spørsmål jeg ønsker svar på er hvordan ting skal gjøres når en eller flere andre ansatte plutselig er blitt syke, og arbeidsgiver ønsker at jeg (med mulig bare på få dagers/noen timers varsel via sms) endrer arbeidstiden min for å "dekke inn" for den syke farmasøyten.
For eksempel fikk jeg en sms fra apoteker på fredag der hun spør om jeg i stedet for min vanlige dagvakt kan jobbe seinvakt på førstkommende mandag fordi hun som skal ha den vakten er syk. Så kunne jeg heller få jobbe dagvakt den dagen jeg vanligvis har kveldsvakt. Jeg svarte ja til dette tilbake på sms, men skal jeg egentlig ha overtid for dette? Og hun skal vel i prinsippet varsle meg fire uker før? Hvordan skal slikt ordnes i praksis?

Samme tilfelle var da en annen farmasøyt var sykemeldt (og ville være borte fra sin lørdagsvakt). Da fikk jeg også spørsmål på sms den om jeg kunne bytte lørdagsvakt og jobbe førstkommende lørdag i stedet for påfølgende lørdag. Denne gangen hadde jeg planer og kunne dessverre ikke bytte vakt.
Men hvordan er reglene på dette? Er det greit at arbeidsgiver bare bytter/flytter arbeidstiden slik uten at arbeidstaker får en slags kompensasjon? Slikt har skjedd flere ganger tidligere, at jeg har fått melding kvelden før om jeg kan stille tidligere enn jeg pleier dagen etter fordi ting må ordnes osv. Derfor hadde det vært fint å få klarhet i hva som egentlig er reglene på dette.

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Ønsker avklaring på følgende problemstilling. Jeg har en turnus som går over 6 uker og som gjentas. Hver onsdag har jeg arbeidstid fra 14.00 til 20.10. Onsdag før skjærtorsdag stenger senteret og dermed apoteket kl 18. Jeg har da fått en SMS fra daglig leder om at jeg da må jobbe fra kl 11- 18.10, dette uten noe ekstra. Er det riktig at man bare kan forskyve arbeidstiden på denne måten uten noe kompensasjon? Hilsen farmasøyt i Apotek 1

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

På vårt apotek skal det innføres "balanse"- tid (i applica systemet). Vi skal snart ha et infomøte/samtale med apotekeren. Er det noe vi ansatte må være obs angående dette? Har dere noen generelle informasjoner om "balanse"- tid i arbeidsturnus og arbeidstid og muligheter arbeidgiver har med dette "balanse"-verktøyet? Er det noen ulemper for de ansatte?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Ferie

Jeg jobber som apoteker i et apotek uten overenskomst. Hvordan skal jeg håndtere røde dager og nulltimersdager/fridager/avspaseringsdager som faller samtidig som ferien til farmasøyten? Kan farmasøyten kreve å kun ta ferie i uker med lørdagsjobbing? Kan jeg pålegge farmasøyten arbeid på fridager/nulltimersdager/avspaseringsdager?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Arbeidsgiver har kalt meg tilbake fra ferien. Kan de gjøre dette, og hvilke rettigheter har jeg?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg jobber 100%, men annenhver torsdag har jeg fri. Jeg søkte om ferie i en uke der jeg har torsdag fri. Skal denne telles som feriedag?

Hei

Nulltimersdager, slik som din torsdag, som faller i forbindelse med ferie teller som virkedag etter ferieloven. Virkedager er mandag til lørdag. Helligdager og søndager teller ikke som virkedager.

Det vil si at også slike "fridager" regnes som feriedager.

Husk at det er arbeidsgiver som til sist bestemmer når ferien skal være, innenfor visse rammer. Det kan du lese mer om her.

Hei, jeg skal til USA i sommer, men hva skjer hvis jeg blir syk under oppholdet?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg har fått ny jobb, og skal derfor slutte i virksomheten jeg arbeider i nå. Arbeidsgiver ønsker å utbetale alle opptjente feriepenger ved siste lønnsutbetaling. Dette innebærer vel at jeg må skatte av feriepengene, og jeg kunne derfor tenke meg å vente med å få dem utbetalt til over nyttår. Kan jeg kreve dette?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Hvor mye har jeg krav på i feriepenger?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg har nylig vært på ferie. På grunn av flykanselleringer kom jeg en dag forsinket tilbake på jobb. Er denne dagen å regne som en feriedag?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg har vært sykemeldt store deler av året og har derfor ikke fått avviklet ferien min. Forsvinner ferien når jeg ikke får tatt den ut?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg har en del ferie igjen, og ser at det kan bli vanskelig å få tatt ut alt i år. Er det noen mulighet for å overføre dette til neste år?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg ble syk i sommerferien min, og fikk derfor ikke dratt til Italia slik det var meningen. Har jeg krav på ny ferie senere?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg ble syk rett før jeg skulle ta ferie. Har jeg noen rett til å få utsatt ferien?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Det er ikke så lenge siden jeg fikk ny jobb etter å ha vært ute av arbeidslivet i to år pga barn, og jeg har derfor ikke opptjent meg noe særlig feriepenger for i år. Av den grunn ønsker jeg ikke å ta ut full ferie i år. Arbeidsgiver vil at jeg skal ta fem uker, men det har jeg ikke råd til dersom jeg skal dekke lønnsbortfallet av egen lomme. Kan arbeidsgiver bestemme at jeg skal ta fem ukers ferie likevel?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg skal ta ut ferie i mai måned. Flere av feriedagene vil da falle på offentlige høytidsdager. Har jeg rett på å ha disse feriedagene til gode?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg er nyutdannet farmasøyt, og har fått fast jobb i et kjedeapotek. Har hørt at jeg har ekstra ferierettigheter, stemmer det?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg ble ansatt 1. august i år. Hvor mye ferie kan jeg ta ut i den nye jobben?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg er ansatt i 100 % stilling, og arbeider mandag til fredag. I sommer skal jeg ha sommerferie i tre uker. Arbeidsgiver sier at det er seks dager i uken som telles som ferie uansett om jeg har egentlig bare jobber fem dager i uken. Stemmer dette?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Mange snakker om den femte ferieuka. Hvem gjelder egentlig dette, og hvorfor står det noe annet i ferieloven?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Hvem bestemmer når jeg skal ta ferie?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg har sagt opp stillingen min, og oppsigelsestiden utløper 31. juli. Kan jeg kreve å ta ut hovedferien i slutten av oppsigelsestiden min, slik at jeg kan avslutte arbeidsforholdet tidligere?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Lønn

Hvis det har skjedd en feil i lønnsutbetalingen, er arbeidsgiver vanligvis rask til å kreve pengene tilbake. Det hender til og med at det trekkes av neste lønning, uten at du har fått beskjed, det er det ikke anledning til.

Farmaceutene blir jevnlig kontaktet av medlemmer som har fått utbetalt feil lønn, eller feriepenger. Det kan være enkeltstående tilfeller, men det kan også ha pågått over tid. Når arbeidsgiver eller ansatt oppdager feilen, er det noen trinn man må gjennom, før det eventuelt skal korrigeres, helt eller delvis.

Innledningsvis er det viktig å skille mellom det å fastslå hvorvidt det foreligger et krav, og hvordan et eventuelt krav skal tilbakebetales/kan inndrives.

Arbeidsgivers ansvar – men sjekk lønnsslippen

Utgangspunktet er at den som har ansvar for at riktig lønn blir utbetalt til rett tid, er arbeidsgiver. Arbeidstaker stiller sin arbeidskraft til disposisjon, arbeidsgiver betaler for denne, det er hovedforpliktelsen arbeidsgiver har i arbeidsforholdet. Det er også arbeidsgiver som er den profesjonelle part, og som «eier» personal- og lønnssystemene.

Arbeidstaker er imidlertid forpliktet til å sjekke lønnsslippen sin, og å gi beskjed eller stilles spørsmål hvis det er noe man ikke skjønner, eller man oppdager at noe er feil. Farmaceutene oppfordrer til at slike beskjeder/spørsmål stilles skriftlig, eller følges opp med en epost etter at man har snakket med arbeidsgiver, da det gjør eventuelle etterfølgende prosesser enklere.

Arbeidsavtaler og arbeidsmiljøloven

Mange arbeidsavtaler har formuleringer av typen «dersom det utbetales feil lønn eller feriepenger, kan arbeidsgiver korrigere dette på neste lønning». Etter Farmaceutenes oppfatning kan ikke arbeidsgiver foreta automatisk korrigering, basert på slike standardformuleringer i arbeidsavtalen. Farmaceutene legger til grunn at norsk rettstilstand forutsetter at det inngås en avtale om tilbakebetaling i etterkant av at en feil er oppstått, og først etter at partene (arbeidsgiver og arbeidstaker, eventuelt med bistand fra tillitsvalgt) har gjennomgått saken.

En slik rettsoppfatning er også i mest i tråd med bestemmelsene om adgang til lønnstrekk som finnes i arbeidsmiljøloven § 14-15 c), der det fremgår at arbeidsgiver kun kan foreta trekk i lønn og feriepenger «når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale». Dette er også i tråd med uttalelse fra Sivilombudsmannen i sak SOMB-2001-22 (se side 129 i lenket fil), som gjaldt den tilsvarende bestemmelsen i gammel arbeidsmiljølov. Denne rettsoppfatningen fikk tilslutning i Frostating lagmannsretts i 2021, se LF-2020-73757.

Merk også at det står i arbeidsmiljøloven § 14-15 (3) «Trekk i lønn eller feriepenger etter andre ledd bokstav c, e og f skal begrenses til den del av kravet som overstiger det arbeidstaker med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand». Dette gir ytterligere støtte til at arbeidsgiver ikke ensidig kan foreta umiddelbar korrigering av eventuell feil.

Dette er også en bestemmelse det er viktig å være oppmerksom på dersom man inngår avtaler om tilbakebetaling av skyldig beløp over en lengre periode.

Hva skal tilbakebetales – læren om Condictio Indebiti

I Norge er reglene om hva som eventuelt skal tilbakebetales såkalt ulovfestet rett. Det betyr at det er rettspraksis, og ikke lover/forskrifter som regulerer dette. Prosessen for å finne frem til hva som eventuelt skal tilbakebetales kalles læren om Condictio Indebiti. Dette skriver seg fra romerretten, og bygger på tanken om at det må foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak, der en ytelse er ytt uten at det forelå en forpliktelse til dette, og der yteren kan vise til en unnskyldelig villfarelse.

I denne prosessen må man veie to hensyn mot hverandre.

 • Oppgjørshensynet; partene (og særlig mottakeren) må kunne forholde seg til at betaling er skjedd, og oppgjøret er endelig foretatt.
 • Korreksjonshensynet; dersom betalingen skyldes en feil, bør vanligvis feilen korrigeres.

Etter norsk rettspraksis på området er det flere forhold man da må se på.

Aktsomhet og partenes subjektive forhold – arbeidstakers gode tro

To sentrale momenter ved vurderinger er både arbeidstakers og arbeidsgivers aktsomhet og utvist skyld, når man skal vurdere om og eventuelt hvor mye som skal betales tilbake.

For arbeidstaker er spørsmålet fort om det var mulig å forstå at utbetalingen var feil, og om arbeidstaker reagerte på dette. Altså spørsmålet om arbeidstaker var i god tro?

Dersom lønnsutbetalingen – uten noen rimelig forklaring – var vesentlig høyere enn vanlig, burde det ringe en varselbjelle. Det er noe som taler for tilbakebetaling.

Dersom arbeidstaker utvilsomt avdekket feilen, og unnlot å melde fra, kan det også være grunnlag for å kreve tilbakebetaling basert på avtalelovens § 33 om uredelighet og krav til god tro.

Det er imidlertid ikke mulig å gi et helt generelt svar på hvor strengt aktsomhetskravet skal praktiseres overfor arbeidstaker. Dersom lønnsslippen inneholder veldig mange elementer, gjerne med manglende forklaring, kan det gjøre det vanskelig å kontrollere. Dersom de månedlige utbetalingene også varierer mye i størrelse, eksempelvis fordi ulempetillegg eller overtidstillegg utbetales etterskuddsvis, uten at perioden er angitt, kan det være elementer som svekker kravet til aktsomhet hos arbeidstaker. Jo mer komplisert en lønnslipp er, jo mer taler det for at arbeidstaker kan påberope seg god tro.

Hvis man har byttet vakt med en kollega, uten at dette er registrert riktig hos arbeidsgiver, er det forhold som taler for at det blir korrigert.

Farmaceutene oppfordrer alle medlemmer til å sjekke lønnsslippen hver måned, men det kan ikke forventes at arbeidstaker skal kjøre et «skyggeregnskap» og beregne all lønn og alle tillegg selv.

Aktsomhet og partenes subjektive forhold - arbeidsgiver

Som nevnt innledningsvis er det imidlertid arbeidsgiver som er den profesjonelle parten, og som «eier» personal- og lønnssystemene. Arbeidstaker må kunne stole på at arbeidsgiver har kontroll, og at rett lønn blir utbetalt.

Siden riktig lønn til rett tid er arbeidsgivers hovedforpliktelse i arbeidsforholdet, kan det også argumenters med at det er mest rimelig og rettferdig at arbeidsgiver må bære risikoen for eventuelle feilutbetalinger.

Hvem som er skyld i feilutbetalingen, og hvordan den er oppstått, er også i rettspraksis trukket frem som relevante momenter i vurderingen av om feilen skal retts opp.

Beløpets størrelse

Som nevnt vil det kunne være krevende å avdekke småfeil, selv om disse over tid kan utgjøre betydelig beløp.

Der beløpet er så lite at arbeidstaker ikke hadde mulighet til å avdekke feilen, og beløpet derfor har gått inn i den ordinære privatøkonomien og er forduftet, skal det derfor mer til for at arbeidsgiver kan høres med at beløpet skal kreves tilbake.

Tiden som har gått

Siden begge parter, men særlig mottaker, innretter seg på at oppgjøret er endelig, vil tiden som har gått fra feilen skjedde, også være et moment som må vurderes. Av hensyn til de som er berørt bør en feil vanligvis rettes opp så raskt som mulig.

Blir feilen først avdekket etter lang tid, taler oppgjørshensynet for at feilen ikke skal korrigeres, særlig når det er snakk om lønn. Dersom den månedlige feilutbetalingen er liten, men det har pågått over lang tid, vil totalbeløpet kunne fremstå som urimelig å forvente at arbeidstaker skal betale tilbake.

Lønn er noe de fleste forbruker, og det kan være krevende å finne rom i privatøkonomien for å møte et tilbakebetalingskrav, pengene er jo ofte brukt opp.

Også om man ser det fra arbeidsgivers side vil tilbakebetaling i slike tilfeller tale mot at det rettes opp. Arbeidsgiver har jo også innrettet seg på at utbetalingen har vært korrekt, over tid, og det å få en tilbakebetaling kan da fremstå som en tilfeldig fordel for arbeidsgiver.

Rettspraksis på området oppstiller ingen absolutt grense for hvor langt tilbake tidsmomentet kan vektlegges. Oppgjørshensynet og det faktum at det er snakk om feilutbetaling av lønnsmidler, tilsier imidlertid at arbeidsgiver bør ha gode grunner for å kunne kreve tilbakebetaling av lønnsutbetalinger som ligger mer enn ett år tilbake i tid.

Dersom feilen oppdages raskt, og arbeidsgiver umiddelbart tar affære, vil tidsmomentet tale for tilbakebetaling. Der arbeidsgiver oppdager, eller blir gjort oppmerksom på, feilen, bør arbeidsgiver umiddelbart gjøre oppmerksom på at det foreligger et krav, og invitere til dialog rundt kravets størrelse, hvordan det oppsto, hvorvidt og hvor mye som skal betales tilbake, og hvordan dette skal løses praktisk.

Dersom arbeidsgiver forholder seg passiv, etter å ha oppdaget, eller blitt gjort oppmerksom på, feilen, vil det tale mot korreksjonshensynet.

Vær oppmerksom på foreldelse

Hovedregelen i foreldelsesloven § 2 er foreldelse etter tre år. Det gjelder uavhengig av læren om Condictio Indebiti. Arbeidsgiver kan da i utgangspunktet ikke kreve korreksjon for forhold som ligger mer enn tre år tilbake i tid. Tilsvarende vil arbeidstakers krav om etterbetaling av manglende lønn også være foreldet etter tre år.

For å avbryte foreldelsen må skyldneren erkjenne kravet, det bør av bevishensyn gjøres skriftlig. Alternativt må man gå til rettsliges skritt, se nedenfor.

Hvordan går man frem?

Der arbeidsgiver oppdager, eller blir gjort oppmerksom på, feilen, bør arbeidsgiver umiddelbart gjøre oppmerksom på at det foreligger et krav, og invitere til dialog. Begge parter bør forberede seg, og ha gjort seg opp en tanke om hvordan de ulike forholden gjør seg gjeldene i saken.

 • Oppgjørshensyn vs korreksjonshensyn
 • Arbeidstakers aktsomhet og gode tro
 • Arbeidsgiver aktsomhet og profesjonalitet
 • Beløpets størrelse
 • Tiden som har gått
 • Eventuell foreldelse

Utfallet av et slikt møte kan være en enighet om at kun deler av beløpet, og ikke hele beløpet, skal tilbakebetales.

Først når arbeidsgiver og arbeidstaker kan enes om et beløp som skal tilbakebetales, kan det diskuteres hvordan dette skal gjøre.

Dersom arbeidstaker ønsker å gjøre opp omgående, og har rom i privatøkonomien til å gjøre dette, er det en god løsning.

Der arbeidstaker ikke har mulighet til å gjøre opp omgående, kan det inngås en avtale etter arbeidsmiljøloven § 14-15 (2) om trekk i lønn. I denne avtalen må det tas høyde for at arbeidstaker trekket hver måned begrenses til den del av lønnen som «overstiger det arbeidstaker med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand», jf arbeidsmiljøloven § 14-15 (3).

Hvis man ikke blir enig om kravet?

Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om hvorvidt feilutbetalingen gir arbeidsgiver rett til å kreve tilbakebetaling, eller dersom man ikke blir enige om beløpet, må arbeidsgiver sikre seg såkalt tvangsgrunnlag. Arbeidsgiver må da i første omgang sende skriftlig krav til arbeidstaker med betalingsoppfordring og en betalingsfrist. Dersom arbeidstaker ikke betaler, er neste steg for arbeidsgiver å sende saken til forliksrådet, for å få fastsatt hvorvidt det foreligger et krav, eller ikke.

Dersom forliksrådet fastsetter at det foreligger et krav, og dette ikke bestrides av arbeidstaker, er kravet rettskraftig. Neste steg for arbeidsgiver er da å sende kravet til namsmannen, og be om tvangsutlegg i lønn. Det er først nå namsmannen har fattet vedtak om tvangsutlegg i lønn at arbeidsgiver kan starte trekk, hjemmel er da arbeidsmiljøloven § 14-15 (2) a).

Dette er for øvrig samme prosess som arbeidstaker må gjennom, dersom arbeidsgiver ikke betaler ut skyldig lønn.

Be om bistand

Medlemmer som opplever krav om tilbakebetaling fra arbeidsgiver (eller manglende lønnsutbetaling) oppfordres til omgående å ta kontakt med sin tillitsvalgt for assistanse. Dersom forholdet ikke er løst innen en uke, bør det tas kontakt med sekretariatet på bistand@farmaceutene.no

Hvor lenge må apotekeren være borte før jeg har krav på bestyrertillegg? Jeg er fast stedfortreder på apoteket.

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg er apoteker og i min arbeidskontrakt står det at jeg er særlig uavhengig. Jeg har en god lønn, og har alltid styrt meg selv, men nå har kjeden bl.a. sagt at jeg ikke får lov til å føre opp ulempe når jeg selv inngår i arbeidsplanene.

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Når jeg jobber overtid f.eks. en lørdag ettermiddag sier sjefen at jeg bare kan få ett tillegg, enten overtid eller ulempe. Sjefen sier det ikke er lov med "tillegg på tillegg", jeg mener dette er "tillegg OG tillegg" og at jeg derfor skal ha begge deler. Hvem har rett?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg har enn 100% fast stilling hos Kjede A, men delt mellom to apotek (61% og 39%).
Apotekeren sa at hvis jeg jobber en ekstra lørdagsvakt (utover min faste 39 timer i uken), så får jeg ikke 50% tillegg, men bare 33 % tillegg fordi jeg jobber bare 61% på det apoteket.
Jeg syns dette er urettferdig, ettersom jeg har en kontrakt på 100% hos Kjede A. Og det står tydelig paragraf 5.3 i overenskomst mellom Virke og Farmaceutene at pålagt arbeid utover en samlet ukentlig arbeidstid på 39 timer skal hver arbeidet time regnes som 1 1/2 time mellom kl. 8 -13 på lørdager.

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Hei!
Alenefarmasøyter blir jo kompensert for sin lunsj, men hvordan er det for apotekere? Nå tenker jeg i situasjoner der to på jobb (en farmasøyt og en apotektekniker) tidvis kan regnes som normalsituasjon. Denne bemanningssituasjonen kommer nok/er ny hos oss.

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg fikk medlemsbladet i posten og ser at det er en oversikt over lønnsstatistikker. Siden det snart er lønnsforhandlinger forsøker jeg å finne ut hvor mye jeg som ansatt i legemiddelindustrien bør be om. Jeg er utdannet provisorfarmasøyt, med snart 7 års arbeidserfaring fra apotek og industrien. Håper dere har råd!

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Oppsigelse og avskjed

Jeg jobber som apoteker i et uorganisert apotek. Uenigheter med en ansatt har skapt vanskelige samarbeidsforhold, og dette går utover arbeidsmiljøet. Kan jeg si opp den ansatte?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg er innkalt til et møte uten agenda. Jeg er usikker på hva jeg kan forvente meg, hva bør jeg gjøre?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Hei.
Jeg har arbeidet hos en arbeidsgiver nå i tre år. Før jul sa jeg opp, og jeg er snart ferdig med min oppsigelsestid. Er det slik at jeg har rett til å få en attest med fra arbeidsgiver?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

For mange år siden forhandlet jeg meg frem til en svært god arbeidsavtale, som blant annet ga meg rett til fri leilighet og diverse tillegg til den tariffavtalte lønnen. Nå har arbeidsgiver funnet ut at kontrakten er ”for bra” og ønsker å frata meg blant annet retten til fri leilighet, og kutte ned på tilleggene. Har han rett til dette? Hva kan jeg evt. gjøre for å forhindre det?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Pensjon

Jeg skal snart ut i pensjon. Jeg arbeider ved et apotek. Hvor kan jeg henvende meg for å få svar angående pensjon?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Svangerskap

Jeg er gravid i fjerde måned. Sjefen har spurt meg om hvordan jeg skal avvikle permisjonen. Hvilke alternativer har jeg?

Rett til permisjon ved svangerskap, fødsel og i barnets første tre leveår, er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 12.

Betalingsbestemmelsene finner du hos NAV, der det også er godt beskrevet hvilke ulike løsninger man kan benytte seg av. I tillegg til full permisjon er det bl.a. mulig med fleksibelt uttak og tidskontoordninger.

Hovedregelen er at foreldrene finner ut hvordan de ønsker å fordele permisjonsperioden, og deretter varsler arbeidsgiverne, som må forholde seg til foreldrenes valg. Dersom man ønsker delvis permisjon, er det en ordning som må avtales med arbeidsgiver.

Hvis du har spørsmål, etter å ha lest deg opp hos NAV, kan du ta kontakt på bistand@farmaceutene.no

 

 
Ammefri

Jeg ser av overenskomsten av jeg har krav på en times ammefri fram til barnet er ett år. Men har også hørt om andre steder der det er to timer. Hva stemmer? Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ta denne ammetimen/e? Jeg skjønner at det må være praktisk gjennomførbart for apoteket, men syns det ville vært fint om det kan gjøres på slutten eller starten av dagen. Hvis jeg må gjøre det midt på dagen vil jo store deler av timen gå til reisetid.

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Sykdom

Jeg er sykmeldt 40% på jobb også var jeg syk mandag og tirsdag denne uken. Fikk beskjed fra arbeidsgiver at jeg ikke kan ha egenmelding. Hun sa at jeg måtte bruke feriedager. Er dette riktig?

Kontakt legen i dag, det er aldri dumt å ha en sykemelding fra legen når arbeidsgiver begynner å stille spørsmål. Hvorvidt din arbeidsgiver har rett, eller ikke, trenger vi mer informasjon for å avgjøre. Flott om du sender oss det, bl.a. info om evt aktiv sykemelding.

 

I alle tilfeller lurt å diskutere restarbeidsevne med både lege, og deretter arbeidsgiver.

 

Om du kan - be arbeidsgiver gi deg beskjeden du refererte til skriftlig, og send oss den også.

Hei, har spørsmål angående avtalt arbeidstid. Hvis farmasøyt har avtalt avspasering 4 timer en arbeidsdag og blir syk den aktuelle dagen. Skal disse timene trekkes som avspasering siden det var avtalt på forhånd? Lurer også på hva som blir rett hvis en har byttet langdag eller byttet arbeidslørdag, og blir syk de aktuelle dagene?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg er innkalt til et møte uten agenda. Jeg er usikker på hva jeg kan forvente meg, hva bør jeg gjøre?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

En farmasøyt hos oss var syk med egenmelding torsdag i forrige uke. Hun hadde tidligere avtalt avspassering fredagen (etter den torsdagen) men var syk. Har hun rett til å plassere disse avspasseringstimene på nytt?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Øvrig

Hei!

I vår nye tariffavtale har vi fått 10 dager med velferdspermisjon, men; Jeg har spurt min leder om når man kan bruke velferdspermisjon. Jeg fikk til svar at det var uklare retningslinjer her, og at dette var noe leder skulle bruke skjønn på å vurdere. Det var i forbindelse med begravelse til en nær bekjent av familien. Jeg fikk ikke velferdspermisjon for å gå i den. Det er greit nok. Men når kan man bruke denne permisjonen? Finner ingenting i overenskomsten som sier noe om dette?

Endringen fra gammel til ny overenskomst på punktet om velferdspermisjoner er et skifte fra «smørbrødliste» til en prosessbestemmelse.

Tidligere kunne arbeidsgiver avslå velferdspermisjon med lønn for å delta i begravelsen til nære bekjente av familien, da tidligere overenskomst kun omtalte «nær familie».

I den nye overenskomsten er velferdspermisjon med lønn regulert i punkt 6-5:

«6-5 Korte velferdspermisjoner

Apotekets  leder  kan  innvilge  inntil  10  hele  dager  lønnet  velferdspermisjon  pr  år.  Søknad  fra  arbeidstaker skal gjøres skriftlig og begrunnes.

I  behandling  av  søknaden  skal  apotekets  leder  foreta  en  helhetlig  vurdering,  og  bl.a.  vurdere   følgende  elementer:

 • Betydning for arbeidstaker
 • Praktisk livsfasebehov
 • Helsemessige grunner

Dersom apotekets leder avslår søknaden, skal også dette gjøres skriftlig og begrunnes.

Arbeidstakere i kjedeapotek kan bringe et avslag inn for hovedtillitsvalgtgruppen i kjedeapotek, som kan ta det opp med kjedeledelsen.

Arbeidstakere i ikke-kjedeeide apotek kan bringe saken inn for Farmaceutenes sekretariat, som kan ta det opp med Virke.

Dersom avslaget opprettholdes må arbeidstakeren innrette seg etter dette.

At  et  avslag  har  vært  revurdert  forhindrer  ikke  at  problemstillingen  kan  tvistes  etter  ordinære  bestemmelser.»

Du opplyser ikke hvordan kommunikasjonen med din apoteker har foregått, men som du ser av overenskomsten er det viktig at du søker skriftlig, og begrunner søknaden ut fra de tre kriteriene som ligger i overenskomsten. Det er disse tre kriteriene apotekeren skal vurdere.

Dersom apotekeren etter en vurdering av de tre kriteriene innvilger velferdspermisjon med lønn, er saken løst.

Dersom apotekeren etter en vurdering av de tre kriteriene IKKE innvilger velferdspermisjon med lønn, skal du motta et skriftlig og begrunnet avslag. Et skriftlig begrunnet avslag er etterprøvbart, det betyr at du kan videresende det til hovedtillitsvalgte for vurdering, dersom du mener at arbeidsgiver burde innvilge søknaden.

Situasjonen du beskriver er, etter min mening, i kjernen av den nye bestemmelsen, men siden det ikke finnes en skriftlig søknad (?) og heller ikke et skriftlig avslag (?) er det ikke mulig for de hovedtillitsvalgte å gjøre en vurdering, og eventuelt ta det opp med kjeden!

Dersom det finnes skriftlig dokumentasjon i saken, vil jeg sterkt anbefale at du sender dette til HTV-gruppen for vurdering, slik at HTV-gruppen kan avklare med arbeidsgiver sentralt om dette var en korrekt avgjørelse, eller ikke.

Etter Hovedavtalen mellom Spekter og SAN § 38 har tillitsvalgte krav på orientering om nyansettelser på arbeidsplassen. Etter implementeringen av personverndirektivet (GDPR) har flere tillitsvalgte opplevd at det er vanskelig å få arbeidsgiver til å oppfylle sine plikter etter denne bestemmelsen.

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg har 100% stilling i et selskap i industrien, og ønsker å jobbe litt ekstra tid i et apotek (lørdager/ettermiddager). Kan jeg ha to jobber, og hva sier evt. arbeidsmiljøloven om hvor mange timer jeg kan jobbe per dag eller per uke?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.

Jeg er ansatt i apotek og har en arbeidsgiver som mener at vi fra nå må vaske arbeidstøyet vårt selv. Har han rett til å kreve dette? Kan vi ev. forlange kompensasjon for vasken?

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn med ditt mobilnummer. Utenlandsk nummer? Bruk 00 før landkoden.
Er du ny bruker eller har glemt passordet bruk “Bestill nytt passord”-funksjonen.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.