Fagmøte med Etikkrådet

Fagmøte med Etikkrådet

Norges Farmaceutiske Forening arrangerer møte i samarbeid med Etikkrådet for farmasøyter. 
Mer informasjon kommer.