Evalueringskonferanse lønnsoppgjøret Spekter 10

Evalueringskonferanse lønnsoppgjøret Spekter 10

2.6. – 3.6.16

Sted: København

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle foretakstillitsvalgte m/vara og medlemmer av lokale forhandlingsutvalg i helseforetakene (sykehus og sykehusapotek).

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. Som tillitsvalgt har du rett til fri med lønn for å delta.

Læringsmål

Hensikten med konferansen er å gjennomgå årets lønnsoppgjør, forberedelser og gjennomføring. Deltakerne skal utveksle erfaringer, og kritisk gjennomgå oppfølgingen fra sekretariatet i dette forhandlingsløpet.

Vi legger også opp til en diskusjon knyttet til organisering av sykehusapotek i Norge, og omorganiseringene innen helsesektoren.

Program

Foreløpig program finnes her, det tas forbehold om nødvendige justeringer.

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Vi har sendt personlig invitasjon pr Questback til alle aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Foiler fra kurset

Foilene blir lagt ut her i etterkant av kurset.