Etabler bedriftsgruppe og kanskje kreve tariffavtale?

rawpixel-760036-unsplash.jpg
Unsplash: rawpixel-760036-unsplash.jpg

Etabler bedriftsgruppe og kanskje kreve tariffavtale?

Trodde du at alle har 37,5 timers arbeidsuke, og fem uker ferie, i så fall tar du feil. Det er gjennom forhandlinger vi har oppnådd reduksjon fra 40 t/u og økning fra fire uker ferie. Et verktøy for å få til dette er å etablere bedriftsgrupper der det jobber farmasøyter.

Hovedavtalene vi har inngått med både NHO, med Spekter og med Virke innebærer at de sentrale partene i arbeidslivet er enige om at våre medlemmer kan danne bedriftsgrupper, og kreve kollektive forpliktelser fra sine respektive arbeidsgivere.

Å etablere en bedriftsgruppe og etterhvert en avtale betyr at bedriften vil være forpliktet til å informere, drøfte og forhandle om forhold med den bedriftsgruppen. Det innebærer ikke at Farmaceutene skal gjennomføre lønnsforhandlinger for det enkelte medlem, eller at det skal innføres rigide arbeidstidsordninger og nye lønnssystem.

Hvordan går man frem?

Beskrivelsen gjelder virksomheter i NHO-området, men kan brukes også i Virke, Spekter og hos virksomheter som ikke er medlem av en arbeidsgiverorganisasjon. Er noe uklart, kontakt oss!

I bedrifter med minst tre medlemmer av Farmaceutene, kan det dannes en bedriftsgruppe, som kan velge 1 til 3 tillitsvalgte som representerer medlemmene. Dette følger av Hovedavtalen (HA) § 4.

Jobber du i en NHO-bedrift kan du ta kontakt med medlemsregister@farmaceutene.no, opplyse at du ønsker å danne bedriftsgruppe, og be om å få vite hvilke andre medlemmer vi har i bedriften.

Deretter innkaller du medlemmene til et møte, dere etablerer en bedriftsgruppe, velger tillitsvalgte, og gir beskjed til ledelsen i bedriften samt til Farmaceutene om at gruppen er opprettet, og hvem som er valgt.

Det skal settes opp protokoll fra stiftelsesmøte, her finner du utkast til slik protokoll.

Det er selvsagt mulig å rektruttere nye medlemmer til Farmaceutene både før, under og etter et slikt stiftelsesmøte - men bare de som er medlemmer kan være med og velge. Innmelding skjer her.

Etablering av avtale

Når bedriftsgruppen er etablert, tar tillitsvalgt kontakt med Farmaceutene og ber om at det skal opprettes en avtalebinding for bedriften. I den forbindelse ber vi om at det opplyses:

 • Bedriftens navn
 • Bedriftens organisasjonsnummer
 • Navn på tillitsvalgt
 • Antall medlemmer av Farmaceutene

Farmaceutenes sekretariat vil deretter kontakte NHO og kreve avtalebinding.

Konsekvens av avtalebinding - informasjon og drøfting

Konsekvensen av å etablere en avtale, er at det etableres et kontaktpunkt der bedriftens ledelse og Farmaceutenes tillitsvalgte skal utveksle informasjon og synspunkter om løpende drift, og endringer i driften. Dette er regulert i HA § 7.

Behandling av generelle lønnsspørsmål

I bedrifter med bedriftsgruppe og avtalebinding skal det gjennomføres reelle forhandlinger mellom bedriften og bedriftsgruppens tillitsvalgte om den gjennomsnittlige lønnsreguleringen for medlemsgruppen, før bedriften fastsetter den årlige reguleringen. Dette er regulert i HA § 9.

Forhandlingene skal gjennomføres på grunnlag av bedriftens:

 • økonomi
 • produktivitet
 • konkurranseevne, og
 • fremtidsutsikter

I bedrifter uten bedriftsgruppe har en representant (tillitsvalgt) for Farmaceutens medlemmer i bedriften rett til å fremlegge medlemmenes sysnpunkter før bedrifen foretar den årlige lønnsvurdering/-regulering.

Lønnsvurdering/lønnsregulering

Bedriften skal ha en lønnspolitikk, og en gang per år skal de individuelle lønningene for alle Farmaceutenes medlemmer vurderes. Lønn skal fastsettes etter en saklig vurdering av:

 • kompetanse
 • dyktighet
 • arbeidsinnsats
 • erfaring, og
 • stillingens ansvars- og arbeidsområde, samt
 • den enkeltes utvikling siden forrige vurdering

Det forutsettes en dialog mellom leder og medarbeider.

I bedriftens vurdering skla det tas hensyn til at yngre medlemmer av Farmaceutene normalt har en rask kompetansevekst.

Se mer i HA § 10.

Spørsmål

Spørsmål knyttet til avtalen eller etablering av bedriftsgruppe kan rettes til bistand@farmaceutene.no