Enighet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Enighet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Forhandlingsutvalget ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF og arbeidsgiver kom til enighet onsdag 9. mai 2018.

Forhandlingene omhandlet både tekst i forbindelse med opprettelse a overenskomst del B og lønnsoppgjøret 2018. Forhandlingssystemet i Spekter er slik innrettet at de sentrale parter (SAN og Spekter) må "lukke" forhandlingsområdet sentralt, før man kan informere om utfallet av de lokale forhandlingene.

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF er plassert i forhandlingsområde 10, med forhandlingsfrist 30. mai.

Det vil bli gitt mer informasjon når utfallet av de øvrige lokale forhandlingene i området er klare.