Enighet Sykehusapotekene i Midt-Norge HF - 2018

Enighet Sykehusapotekene i Midt-Norge HF - 2018

Farmaceutenes forhandlingsutvalg ved Sykehusapotekene i Midt-Norge HF og foretakets ledelse kom til enighet 9. mai, før forhandlingsfristens utløp.

Forhandlingene omhandlet både tekst i overenskomstens del B og lønnsoppgjøret 2018. Forhandlingssystemet i Spekter er slik innrettet at de sentrale parter (SAN og Spekter) må "lukke" forhandlingsområdet sentralt, før man kan informere om utfallet av de lokale forhandlingene.

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er plassert i forhandlingsområde 11, med forhandlingsfristen satt til 9. mai. Partene lokalt måtte be om bistand fra Spekter og Farmaceutene for å komme helt i land, men forhandlingene ble ført i en god tone, og partene fant gode løsninger. Det vil bli gitt mer informasjon når utfallet av de øvrige lokale forhandlingene i området er klare.