Enighet i Sykehusinnkjøp HF 2021-oppgjøret

money-rain-1013711_1920.jpg
Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke from Pixabay

Enighet i Sykehusinnkjøp HF 2021-oppgjøret

Spekter og SAN kom 24. juni til enighet i lønnsoppgjøret for Sykehusinnkjøp HF. Partene lokalt kom ikke til enighet, og oppgjøret var gått til fase 3 mellom de sentrale parter.

I Sykehusinnkjøp HF har SAN, Unio og Akademikerne samarbeidet tett i forhandlingene. Sykehusinnkjøp HF ligger i Spekter område 11 for SAN og Unio, men i Spekter område 10 for Akademikerne. SAN og Unio fikk derfor tilbud om det samme som Akademikerne og Spekter hadde som løsningsforslag.

Resultatet er et generelt tillegg til alle på 2,82 % fra 1. januar, samt at partene lokalt skal jobbe med å se på utilsiktede skjevheter og eventuelt rette opp disse.