Enighet i Sykehusapotekene HF lønnsoppgjøret 2021

money-2724241_1920_image_by_nattanan_kanchanaprat_from_pixabay.jpg
image_by_nattanan_kanchanaprat_from_pixabay

Enighet i Sykehusapotekene HF lønnsoppgjøret 2021

Lønnsoppgjøret for Farmaceutene i Sykehusapotekene HF er avsluttet, med en ramme på 2,82 %, i motsetning til Tekna som aksepterte 2,74 % tidligere i vår.

- Da vi forhandlet tidligere i vår var det uaktuelt for vår forhandlingsutvalg å akseptere en ramme som lå under forventet prisvekst på 2,8 %, sier foretakstillitsvalgt Irvin Cehajik.

Under forhandlingene før sommeren var det ikke mulig å komme til enighet, og oppgjøret gikk derfor til såkalt fase 3-forhandling, der SAN og Spekter forhandler om resultatet. Fase 3-forhandlingene ble berammet til mandag 16. august.

- Sett opp mot de øvrige resultatene fra Spekteroppgjøret i år, er 2,82 % et greit resultat, sier Irvin. Han berømmer arbeidsgiversiden for å ha vist vilje til å komme til enighet. - Avstanden var ikke stor i kroner og øre, men symbolsk sett har det mye å si at man viser vilje til å belønne alle våre medlemmer som har stått på under koronapandemien, og at medlemsgruppen sett under ett ikke går ned i lønn.

Farmaceutenes forhandlingsutvalg i Sykehusapotekene HF vender nå blikket mot hovedoppgjøret våren 2022. - Med nye sykehusapotek, og nye driftsformer på trappene, må vi gå grundig gjennom hele overenskomsten vår, og sikre at den er tilpasset fremtiden, sier Irvin. Han ber om at alle medlemmer som har konkrete innspill til justeringer, endringer og forbedringer, spiller inn disse.

- Avslutningsvis vil jeg også oppfordre eventuelle farmasøyter som ikke er medlem i Farmaceutene til å melde seg inn hos oss, sier Irvin. - Vi står sterkere som profesjon, og får bedre gjennomslag, når vi står samlet, og ikke er splittet opp i mange smågrupper.