Enighet i Sjukehusapoteka Vest HF lønnsoppgjøret 2021

norgesbank-pressebilder_sedler_mynter_nyseddelseriejpg.jpg
Norges Bank

Enighet i Sjukehusapoteka Vest HF lønnsoppgjøret 2021

Lønnsoppgjøret for Sjukehusapoteka Vest HF er avsluttet. Partene kom mandag 16. august til enighet om en ramme på 2,82 %.

- Dette er ikke kjempebra, men det viser at det selvfølgelig er mulig å forhandle seg over frontfaget, sier forhandlingsleder og vara-foretakstillitsvalgt Hilde BJelland Øvrelid.

Forhandlingene før sommeren ble brutt, da tilbudet som lå på bordet ville medført en forventet reallønnsnedgang for Farmaceutenes medlemmer i Sjukehusapoteka Vest HF. Oppgjøret var derfor sendt til såkalt fase 3-forhandling, mellom SAN og Spekter, berammet til mandag 16. august. Etter å ha mottatt et revidert tilbud, på nivå med hva mange andre Spekteroppgjør i år har landet på, valgt forhandlingsutvalget å akseptere.

- Nå vender vi blikket fremover mot hovedoppgjøret 2022, og den viktigste diskusjonen må vi ta nå i høst; lønnssystemet vårt må settes på dagsorden, og jeg håper både medlemmer og plasstillitsvalgte engasjerer seg i denne prosessen, avslutter Øvrelid.