Enighet i oppgjøret for skolesektoren

JanOlavBirkenhagen-Akad-K.jpg
Akademikerne

Enighet i oppgjøret for skolesektoren

Farmasøyter ansatt i videregående skole får en samlet lønnsvekst på 2,4 prosent i årets oppgjør. Store deler av midlene vil fordeles lokalt ute i fylkeskommunene.

Torsdag formiddag kom Farmaceutene, gjennom Akademikerne kommune, til enighet med KS i kommunesektoren. Oppgjøret gjaldt farmasøyter i skoleverket, som i all hovedsak får sin lønn forhandlet sentralt, og som kan sammenliknes med lektorer.

  • Lektorene får en lønnsvekst på nivå med arbeidslivet for øvrig i år – som er på 2,4 prosent, sier Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune.

En relativt stor andel av lønnstilleggene vil forhandles lokalt.

  • Det er positivt at såpass mye fordeles ute i de enkelte kommunene. Dette er viktig for at skolen skal være en attraktiv arbeidsplass for lektorer – og at skolen dermed kan beholde og tiltrekke seg flinke folk, sier Birkenhagen.

Han understreker samtidig at målet for Akademikerne er en endring av selve lønnssystemet for lektorene, der all lønn fordeles lokalt.

  • Vi har over flere år krevd at lektorene skal over på det samme systemet som våre øvrige grupper i kommunesektoren. Arbeidsgiver må kunne bruke lønn aktivt som virkemiddel for å møte lokale behov og utfordringer. Vi kommer til å fortsette å jobbe videre for dette, sier Birkenhagen.

Flertallet av Akademikernes medlemmer i kommunen har sine lønnsforhandlinger lokalt i den enkelte kommune, fylkeskommune eller foretak. Disse forhandlingene vil gjennomføres i løpet av våren og i hovedsak høsten, såkalte kapittel 5-forhandlinger.