Enighet i lønnsoppgjøret i Boots for 2019

2019_-_lonnsoppgjoret3.jpg
Pixabay.com

Enighet i lønnsoppgjøret i Boots for 2019

HTV-gruppen og arbeidsgiver i Boots kom tirsdag 18. juni til enighet i årets lokale lønnsoppgjør for Boots.

I løpet av våren har vi tre hovedtillitsvalgte i Boots hatt flere møter med HR avdelingen for å komme til enighet. I år skulle vi ikke kun forhandle generelt tillegg. Vi skulle også vurdere kompenserende tiltak slik som ble nevnt i fjorårets lønnsoppgjør. En stor og tidkrevende jobb har derfor blitt gjort av begge parter for å definere og kartlegge ansattgrupper som kom mer uheldig ut enn andre i forbindelse med omlegging til ny avtale, sier Anna Minge i en kommentar. 

 

Tallene

  • I årets forhandlinger blir det gitt et tillegg tilsvarende 0,5% i kompenserende tiltak til utvalgte grupper knyttet til overgang til ny tariffoverenskomst. 
  • I tillegg blir det gitt 2,5% i generelt tillegg til alle.
  • Til sammen utgjør dette 3% med virkning fra 01.04.2019.
  • Farmasistudenter ansatt i selskapet pr. 01.04.2019 gis kr. 3,-/time, i tillegg til det generelle tillegget. Dette for å kompensere noe for lavere UB-tillegg, siden studenter i større grad arbeider på disse tidspunkter.
  • Overheng fra 2018: 0,61% (1/1)
  • Forventet glidning i 2019: 0,7 % (1/1)

 

Kompenserende tiltak på 0,5% fordeles som følger (gjøres kun i implementeringsåret 2019):

1.       Ansatte som etter omlegging har minst 6,5 timer (tilsvarer 3 minutter/dag) ukompensert arbeidstid pr. 26 uker, kompenseres med 50% av timelønnen for de samlede ukompenserte timene. (periode 23. april – 21.oktober 2018 sammenlignet med 22. april – 20. oktober 2019).

2.       Ansatte med ansiennitetsopprykk i gammel stige – i 2019, kompenseres med 50% av opprykket.

3.       Farmasøyter som tidligere hadde UB utbetalt, får kompensert 50% av bortfallet av UB-tillegg.