Enighet i lønnsoppgjøret i Apotek 1 for 2019

money-2696219.jpg
Pixabay: money-2696219

Enighet i lønnsoppgjøret i Apotek 1 for 2019

HTV-gruppen og arbeidsgiver i Apotek 1 kom torsdag 6. juni til enighet i årets lokale lønnsoppgjør for Apotek 1.

Informasjon om resultatet blir publisert på Apotek 1s intranett.

- Vi føler at vi hadde reelle forhandlinger, HR tok våre innspill på alvor, og vi brukte mye tid på å diskutere grunnlaget for våre krav, og deres begrunnelse for deres tilbud. Stemningen var god, og begge parter viste en vilje for, og forståelse for, å gi og ta, sier HTV Ingun Gjerde i en kommentar.

Ved siden av et generelt tillegg på 3,1 % til alle, blir de som skulle hatt opprykk fra trinn 13 til trinn 14 ved nyttår kompenser med halve opprykket.

Tallene

Overheng fra 2018: 0,61% (1/1)

Forventet glidning i 2019: 0,7 % (1/1)

Kompensasjon for manglende opprykk: 0,15 % (pr 1/4).

Generelt tillegg: 3,1 % (pr 1/4)

Årsvirkning: 3,75 % (1/1)

Overhenget

- At Apotek 1 forventer et overheng på 0,7 % etter at vi har fjernet lønnsstigen, betyr at det bør være gode muligheter for å forhandle en riktig og markedsbasert lønn ved ansettelse, eller skifte av stilling, i Apotek 1, sier Ingun Gjerde. - Vi oppfordrer som alltid til at man tar kontakt med HTV-gruppen og sekretariatet før man signerer nye arbeidsavtaler, legger hun til.