Enighet i lokalt oppgjør Boots 2021

money-rain-1013711_1920.jpg
Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke from Pixabay

Enighet i lokalt oppgjør Boots 2021

Boots Norge AS og Farmaceutenes bedriftsgruppestyre (HTV-gruppen) forhandlet 3. juni om lønnsoppgjøret for 2021.

- Vi har hatt gode og nødvendge diskusjoner med arbeidsgiver i dag, sier HTV-leder Anna Minge. - Det er viktig for oss at arbeidsgiver forstår bakgrunnen for lønnskravet vi legger frem. Vi kunne selvfølgelig, som alltid, tenkt oss å få et enda bedre oppgjør, men ser oss godt fornøyd med at arbeidsgiver lytter til argumentene våre og strekker seg det lille ekstra.

Resultatet av forhandlingene er at alle Farmaceutenes medlemmer som inngår i oppgjøret får justert sin grunnlønn med 3.155 % fra 1. april, og det etterbetales fra samme tidspunkt. Årsrammen, inkludert glidning og overheng, endte på 3,176 %. Frontfaget endte til sammenligning på 2,7 %.

- Vi håper alle medlemmer er fornøyd med å se ytterligere 3,155 % på lønnsslippen fra 1.4. Dette vil kunne ses senest på augustlønningen i tillegg til etterbetalingene fra april, avslutter Minge.