Enighet i lokalt oppgjør for Boots 2020

boots_lokale_forhandlinger_2020.jpg
Anna Minge

Enighet i lokalt oppgjør for Boots 2020

Boots Norge AS og Farmaceutenes bedriftsgruppestyre (HTV-gruppen) forhandlet 22. oktober om lønnsoppgjøret for 2020.

- Jeg vil skryte av arbeidsgiver, sier HTV Anna Minge. - Forhandlingene har vært preget av en god og konstruktiv tone, og vi opplever at arbeidsgiver lytter til våre argumenter, og at vi i fellesskap finner gode løsninger for Boots.

Resultatet av forhandlingene er at alle Farmaceutenes medlemmer som inngår i oppgjøret får justert sin grunnlønn med 2,3 % fra 1. april, og det etterbetales fra samme tidspunkt.

- I årets lønnsforhandlinger med arbeidsgiver har vi lagt vekt på at alle ansatte i våre apotek har stått på litt ekstra dette meget spesielle året. Vi er veldig fornøyd med at vi til slutt kunne enes om et tillegg langt over frontfaget. Med dette anerkjenner arbeidsgiver innsatsen alle bidratt med, avslutter Minge.