Enighet i lokale forhandlinger Sykehusapotek Nord HF 2021

skjermbilde2.png
De lokale parter, Spekter og SAN etter enighet 7. mai (Foto: Skjermdump TEAMS)

Enighet i lokale forhandlinger Sykehusapotek Nord HF 2021

Etter to forhandlingsdager kom de lokale parter til enighet i lønnsoppgjøret 2021. Grunnet Spekters forhandlingssystem er resultatet ikke offentlig før alle virksomheter i forhandlingsområdet er kommet til enighet, og området er "lukket".

Forhandlingene var preget av gjensidig respekt, og fruktbare meningsytringer.

- Jeg mener resultatet er godt, både for foretakets fremtid, og for medlemmenes lønnsutvikling, og vil berømme administrerende direktør for vilje til å gå inn i reelle diskusjoner om økonomien, sier FTV Anna Arnesen.

Partene kom ikke til enighet i første møte, men landet et resultate 7. mai, etter bistand fra Spekter og SAN.