Enighet i apotekforhandlingene i Virke

medlemsfordel_virke_apotek.png

Enighet i apotekforhandlingene i Virke

- Vi måtte gjøre tøffe valg, men vi har oppnådd en start på en modernisering av overenskomsten for å sikre farmasøytenes vilkår i fremtidens apotek, sier leder i Norges Farmaceutiske Forening, Tove Ytterbø.

Avtalen innebærer tekstlige endringer, og en enighet om at årets forhandling om økonomi og lønn i sin helhet skal skje lokalt i kjedene og de frittstående apotekene. 

Fredag 20. mai 2016 kl 22:30 kom Norges Farmaceutiske Forening og Virke til enighet i forhandlingene om overenskomsten for apotek. Overenskomsten regulerer lønns- og arbeidsvilkår for farmasøyter i Apotek 1, Boots og en rekke frittstående apotek.

Farmaceutene erkjenner at de økonomiske forutsetningene kan være ulike hos de respektive arbeidsgiverne. Økonomien ivaretas derfor best lokalt, gjennom ryddige og ansvarlige forhandlinger mellom de partene som kjenner den best.

Blant endringene Farmaceutene oppnådde var en tydelig regulering av søndagsarbeid før jul. Endringen innebærer at farmasøytene nå får arbeidstiden disse søndagene lagt inn i arbeidsplanen.

I tråd med Farmaceutenes krav ble det også enighet om å nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe som skal se på hele avtalen. Blant elementene gruppen særlig skal vurdere er arbeidstid, arbeidsplaner og gjennomsnittsberegning, lønn og ulempegodtgjøring, og regulering av vaktapotek. Bemanning av nettapotek vil også bli et tema, som følge av at det nå er åpnet for slike i Norge.

- Vi har forventninger til gode og åpne diskusjoner i dette arbeidet, sier Ytterbø. – Gjennom forhandlingsløpet har vi hatt gode diskusjoner med arbeidsgiversiden, og vi har beredt grunnen for endringer som vil tjene våre medlemmer.

Stadig flere apotek holder lengre åpent på lørdager. Partene er derfor enige om å endre innretningen på ulempetillegget. Farmaceutene har en lang tradisjon for at man skal få betalt for ulempe. Den som har størst belastning skal få best kompensasjon. – Jeg er svært fornøyd med denne endringen, sier Ytterbø.

Fullføringen av lønnsoppgjøret skjer nå ute i virksomhetene, og informasjon om utfallet blir publisert når hovedtillitsvalgtsgruppene i kjedene og tillitsvalgte i de frittstående apotekene har gjennomført forhandlingene.