En sommer er over, men hvordan blir høsten?

En sommer er over, men hvordan blir høsten?

(Siste nytt fra leder, publisert i NFT nr. 7/2020)

Høsten ser ut til å være full av aktiviteter – ­koronasmitteøkning eller ikke.

31. august kom endelig (!) forskriftsendringen som gir apotekfarmasøyter rett til å rekvirere influensa­vaksiner: Provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter i apotek kan rekvirere bestemte vaksiner mot sesonginfluensa som skal administreres i ­apoteket. Rekvireringsretten omfatter også legemidler som er nødvendig for administrering av vaksinen. ­Farmasøyter som eier apotek har ikke rekvireringsrett (...)­.

Er du apotekfarmasøyt, sjekk ut Apotekforeningens «Ressursside for Rekvirering av influensavaksine» på Apotekinfo.

Apoteklovens § 2-2 setter en stopper for at apotekfarmasøyter som eier apotek kan ha rekvireringsrett – den sier at har man rekvireringsrett, kan man ikke eie apotek. Paragrafen gjør at for eksempel leger og tannleger ikke kan eie apotek, og er satt for å ha et skille mellom de som rekvirerer legemidler og de som omsetter legemidler.

I vårt høringssvar til forskriftsendringen ba vi om muligheter for farmasøyter som eier og driver ­mindre apotek på små steder uten andre apotek i nærheten til å kunne søke om unntak. Dette for å hindre at apotekkunder ikke får influensavaksiner rekvirert av farmasøyter på sitt nærapotek. Forespørselen ser ikke ut til å ha blitt tatt hensyn til.

Når en vaksine mot covid-19 kommer, blir det spennende å se hvilken rolle apotekfarmasøyter og ­apotek vil ha rundt denne. Det er rimelig å anta at det i starten vil komme begrensede mengder vaksiner, som må prioriteres for utvalgte ­risikogrupperinger. Slik prioritering kan selvsagt apotek håndtere. Det som derimot blir mer avgjørende, er det medisinskfaglige. Influensavaksiner har man omfattende ­erfaringer med, blant annet at dette er vaksiner med få alvorlige hendelser. For vaksinene mot covid-19 vil erfaringene være svært begrenset, og hva utprøvningene viser vil være avgjørende i første omgang – både for ­vaksinering og rekvirering.

I foreningen foregår det også mange høstaktiviteter, blant annet:

  • Lønnsforhandlinger pågår. Følg med på www.farmaceutene.no for informasjon om disse.
  • Elektroniske valg til regionstyrene sendes ut fortløpende ettersom de regionale valgkomiteene er ferdige med å finne kandidater. Følg med i e-posten din og stem!
  • Fysiske medlemsmøter er omgjort til digitale. Frokostmøte (med LMI) om legemiddelbered­skap og egenproduksjon, Apotekerdagen 2020 og feiring av Verdens farmasøytdag er avholdt i vår/sommer. I høst kommer blant annet ­Grunnkurs for tillitsvalgte 13. oktober, Temadag om demens 21. oktober, Representantskapsmøte (RS) 11. november, og Produksjonsdagen 2020 19. november. Lik og følg foreningens Facebook-side eller sjekk ut ­kalenderen på www.farmaceutene.no.
  • Nytt medlemssystem blir implementert i løpet av høsten.

Helbredelse er et spørsmål om tid, men noen ganger er det også et spørsmål om muligheter.(Hippokrates)

Rønnaug Larsen,  
leder av Farmaceutene

 

Funfacts: Ordet vaksine kommer av vaccinia, kukopper. Helt på slutten av 1790-tallet startet man å sprøyte puss fra kukopper inn i kroppen. Metoden ble kalt vaksinasjon og det beskyttende stoffet vaksine. For de som fikk vaksinen, resulterte dette i nærmest full beskyttelse mot menneske­kopper (variolavirus). 8. mai 1980 erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) kopper som utryddet, og omfattende vaksinasjonsprogrammer for kopper ble avviklet.