En dose farmasøyt til frokost?

En dose farmasøyt til frokost?

Fikk du farmasøytbilaget sammen med avisen til frokost mandag 28.april?
Bilaget som fulgte Aftenposten er utgitt av Norges Farmaceutiske Forening.

 

2014-04-28_aftenpostenbilag.jpg

Med bilaget ønsker vi  å fortelle om hvordan vi som yrkesgruppe bidrar til å utvikle nye men også sørge for riktig bruk av legemidler. Farmasøyten følger legemidlene fra utvikling, produksjon, distribusjon og helt ut til pasienten på apotek eller på sykehuspost. 

I bilaget kan du (og mannen i gata) lese om prosjektet oppstartsveiledning og NB 2013 i apotek.  Årets farmasøyt, Ragnhild Løberg, forteller om utviklingen av Algetas målsøkende kreftlegemiddel; et av svært få nye legemiddel som er utviklet, testet og produsert i Norge. 

Journalisten har i tillegg snakket med Yvonne Lao, som jobber som klinisk farmasøyt ved medisinsk intensiv avdeling ved OUS/Ullevål.

Tore Haslemo forteller om sin forskning på individuell tilpasning av legemidler til den enkelte medisinbruker basert på genetikk.  

Takk til alle som har bidratt; intervjuobjekter, korrekturlesere og annonsører!

Vi er stolte av resultatet og håper at du også likte det du leste?

Se bilaget her

Bilaget - utskrifsvennlig format