Du har rett til betalt pause som student!

rawpixel-665368-unsplash.jpg
Unsplash: rawpixel-665368-unsplash.jpg

Du har rett til betalt pause som student!

Vi har den siste tiden fått mange henvendelser med spørsmål om betalt pause for studenter i apotek. Det virker som om det er noen misforståelser omkring regelen. Her følger en klargjøring av hva som gjelder. 

Retten til betalt pause
I overenskomstene som gjelder for de fleste apotek (herunder apotek i Boots, Apotek 1 og Vitus) er det angitt at overenskomsten gjelder for medlemmer av Farmaceutene. I og med at man kan være studentmedlem av Farmaceutene, gjelder dermed også overenskomstens regler for studenter. Det innebærer at retten til betalt pause, også gjelder for studenter. Overenskomstene finner du her.

I de fleste apotek (herunder Apotek 1, Boots og Vitus) er reglen om pause at dersom man jobber 4 timer eller mer har man rett til 15 minutter betalt pause. Dersom man jobber 5 timer eller mer har man rett til 30 minutter betalt spisepause.

Bestemmelsen gjelder uansett om du har lisens eller ikke. Bestemmelsen gjelder også uansett om du er ansatt som «farmasøyt», «tilkallingsvikar», «medhjelper», «studentmedhjelper», «tekniker» eller annet.

Bestemmelsen er ikke ny
Vi kjenner til at noen av våre studentmedlemmer som har tatt opp spørsmålet om betalt pause med arbeidsgiver, har fått beskjed om at denne regelen er ny og først har trådt i kraft i forbindelse med ny overenskomst. Dette er feil. Bestemmelsen er ikke ny og har ikke endret seg på mange år.

Det vil si at dersom du ikke har fått betalt spisepause tilbake i tid, er dette en feil som arbeidsgiver må rette opp i.

Dersom man ikke har fått betalt spisepause tilbake i tid
Dersom du som student eller ferdig utdannet nå har oppdaget at du skulle hatt betalt pause, men ikke har fått det har du et pengekrav overfor arbeidsgiver. Ta kontakt med oss i Farmaceutene, på bistand@farmaceutene.no, så hjelper vi deg med saken din.

Du må selvfølgelig være medlem av Farmaceutene for at vi skal hjelpe deg.

Se vår video om studentmedlemskap.  

Minstelønn
Vi minner også om at man som student ikke skal ligge under minstelønnssatsene vi har avtalt med kjedene. Sjekk minstelønnen på denne siden.

Dersom du oppdager at du ligger under minstelønn, ta kontakt med oss på bistand@farmaceutene.no, så hjelper vi deg med saken din.

Du må selvfølgelig være medlem av Farmaceutene for at vi skal hjelpe deg.

Kjenner du noen som ikke er medlem av Farmaceutene? Prøv å verve de da vel!