Direkteavtaler

Selv om arbeidsgiver ikke er medlem av en arbeidsgiverorganisasjon, kan Farmaceutenes medlemmer i virksomheten gå sammen i en bedriftsgruppe, og kreve tariffavtale. En slik avtale vil vanligvis gå ut på at man avtaler å følge et eksisterende tariffområde, men det kan også opprettes helt nye avtaler, uten bindinger til eksisterende områder.