Diakonhjemmet sykehusapotek

Farmaceutenes medlemmer ved Diakonhjemmet sykehusapotek er omfattet av apotekoverenskomsten i Virke.