Det var i Abu Dhabi det skjedde i år

Det var i Abu Dhabi det skjedde i år

(Publisert i NFT 8/2019)

I år ble FIP-kongressen, verdens største årlige farmasøytkongress, arrangert i Abu Dhabi. Rundt 2600 farmasøyter fra over 100 land deltok, og 15 av disse var norske. Årets kongresstema var «New horizons for pharmacy – Navigating winds of change», og med over 100 program- poster ble det ofte valgets kval.

Ett kjent aktuelt tema, med smekkfull sal, var legemiddeltilgang. I Norge har vi mye fokus på at vi ikke får tak i lege- midler til pasientene våre. Pasienter i andre land sliter i tillegg med ikke å få legemidler fordi de ikke har penger å betale med. Det er lett å glemme at av verdens cirka 195 land er det fremdeles rundt 43 land som ikke har gratis/uni- verselt helsevesen. Land, ofte med lav BNI (bruttonasjonalinntekt per innbyg- ger), der innbyggerne i stor grad selv må betale for alle sine helseutgifter.

 

Og med den høye prisingen på mange nye legemidler kan dette bli en økende problemstilling fremover. WHO trakk derfor frem at de i april i år arrangerte sitt andre forummøte i «Fair Pricing Forum». Her ble hovedfokus transparens for legemiddel- priser og reelle kostnader på forskning og utvikling av legemidler. Dette resulterte så i at Verdens helseforsamling i mai endte med en resolusjon, som uttrykker enighet om vilje til økt åpenhet om legemiddelpriser og en oppfordring til de 194 medlemslandene om å offentliggjøre sine reelle legemiddelpriser.

Jeg kan legge til at helseminister Høie deltok på Verdens hel- seforsamling, og Norge stemte også ja til denne resolusjonen. Det blir interessant å se om, og i eventuelt hvilken grad, denne resolusjonen vil bli fulgt opp av norske helsemyndigheter …

Ulike land har ulike virkemiddel for å øke sin legemiddeltilgang, og Nigeria hadde et interessant innlegg om at de stimulerer til økt egenproduksjon av viktige lege- midler. I Sør-Korea iverksettes virkestoff-forskrivning. I Frankrike har de, i likhet med Norge, stort fokus på tidlig mangelvarsling til apotek og andre aktuelle aktører. De har også inngått et varselsam- arbeid med Spania og Portugal. Og  i Storbritannia forbereder de seg på brexit ved å bygge opp legemiddel- lagrene sine. Myndighetene har bedt legemiddelfirmaene om å ha 6 måne- ders lager basert på 6 ukers forbruk.

Et nyere tema som fenget, var en sesjon om gamification – eller spil- lifisering, som det heter på norsk. Spillifisering handler om å bruke ele- menter fra dataspill, som for eksem- pel poengsystem, konkurranser, personlige profiler og progresjons- tracking utenfor spillsammenheng. Spillelementer spiller på menneskers behov for måloppnåelse og mest- ringsfølelse og kan også brukes for eksempel til å få pasienter til å ta medisinene sine. Sjekk eksempel- vis ut danske DrugStars, som ligger i App Store / Google Play. Her får man poeng for blant annet å registrere når man tar legemidlene sine, og registreres dette ofte nok, får man bonuspoeng.

Avslutningsvis vil jeg slå et slag for å dra på kongresser, for å høre og lære. Ikke alle har anledning eller ressurser til å dra på FIP, men jeg skulle ønske flere kunne prioritere å dra på Farmasidagene. Jeg skriver «prioritere» – for oftest er det riktig årsak.

«La ikke livet bli somen biltur med min morfar.Vi fant aldri noe sted å stoppe–for det kunne kanskje være noe enda hyggeligere rundt neste sving. Og så var det plutselig slutt på bensinen.» Tor Åge Bringsværd

Rønnaug Larsen, leder av Norges Farmaceutiske Forening