Det går mot koronavaksinering i apotek

woman-5921371_1920.jpg
Image by Wilfried Pohnke from Pixabay

Det går mot koronavaksinering i apotek

Helse- og omsorgsdepartementet varsler at de i løpet av uken vil sende ut forslag om å la farmasøyter rekvirere koronavaksiner. – Fornuften har seiret, sier Urd Andestad.

Dagens Medisin melder at Helse- og omsorgsdepartementet nå vil åpne for å la farmasøyter rekvirere koronavaksine.

Farmaceutene har jobbet aktivt opp mot både Stortinget og Helse- og omsorgsdepartementet i denne saken.

Saken var på høring i desember, og Farmaceutene skrev da i høringssvaret:

Det er ingen faglige argumenter for at farmasøyter ansatt i kommunale virksomheter ikke skal kunne rekvirere etter å ha deltatt i samme opplæring som tiltenkt sykepleierne, og vi foreslår derfor at disse tildeles rekvireringsrett.

For å sikre rask og effektiv vaksinering av Norges befolkning vil vi i tillegg anbefale at apotekfarmasøyter får rekvirere i henhold til vaksinasjonsprogrammet mot covid-19.

Apotekfarmasøyter har allerede rekvireringsrett for vaksiner mot sesonginfluensa, og har dermed praktisk erfaring med rekvirering av vaksiner.

Godt samarbeid

I etterkant av høringen har blant annet storingsrepresentant Hege Haukeland Liadal stilt spørsmål til statsråden, mens Farmaceutenes leder Urd Andestad etterlyste tidligere handling fra statsråden.

Andestad er fornøyd med at saken nå ser ut til å finne en løsning. – Hvis dette blir resultatet, har fornuften seiret, sier Andestad. Hun ser ingen god grunn til at ikke farmasøyters kompetanse kan tas i bruk. – Når hele helsetjenesten skriker etter avlastning i pandemiarbeidet, er det etter vårt syn innlysende at landets ca 5000 autoriserte provisor- og reseptarfarmasøyter kan brukes i større omfang, og til flere oppgaver, enn hva man har vært vant til, uten at det vil gå ut over pasientsikkerheten.