Delvis ufør? Pass på inntektsgrensen!

border-2533810_1920.jpg
Pixabay: border-2533810_1920.jpg

Delvis ufør? Pass på inntektsgrensen!

Farmaceutene har sendt brev til POA om den nye overenskomsten for apotek. Større utbetalinger betyr at alle medlemmer som er delvis uføre, men i jobb, bør holde et ekstra godt øye med inntektsbegrensningen.

Hva er utfordringen?

Den tidligere avtalen var kjennetegnet ved at ulempetillegg som hovedregel ble avspasert, noe som medførte at den fysiske tilstedeværelsen i apotek var mindre enn de beregnede 39 t/u. I den nye avtalen er partene enige om at beregnet arbeidstid og fysisk tilstedeværelse om hovedregel skal være 37,5 t/u, og at ulempe nå skal komme til utbetaling.

Når det enkelte apotek legger om fra gamme til ny avtale, vil den enkelte farmasøyt beholde sin grunnlønn, selv om beregnet arbeidstid forkortes. Når ulempen kommer til utbetaling på toppen av grunnlønn betyr det en økt utbetaling til den enkelte farmasøyt som er berørt. Dette betyr at farmsøyten raskerer når sin inntektsgrense.

Foreningen oppfordrer alle medlemmer som er delvis uføre til å ta opp problemstillingen med POA, og med sin arbeidsgiver. 

Her kan du lese brevet som er sendt.