Del A Spekter - SAN

I Spekters avtaleområder består overenskomstene av sentralt forhandlet A-del, og lokalt forhandlet B-del.