Brudd på UNN - enighet på øvrige sykehus

fire-and-water-2354583_1920.jpg

Brudd på UNN - enighet på øvrige sykehus

Lønnsoppgjøret i Spekter område 10 (helseforetak med pasientbehandling) nærmer seg innspurten. Farmaceutene er kommet til enighet ved Oslo Universitetssykehus HF, Helse Bergen HF og St. Olavs hospital HF. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er det brudd.

Slik forhandlingssystemet i Spekter er organisert, forhandles det lokalt på de enkelte helseforetak, men oppgjøret blir først ferdig nå "alle er ferdig", og oppgjøret kan "lukkes" sentralt. I Spekter område 10 forhandler Farmaceutene som en del av SAN-Helse (oss, NITO og Jordmorforeningen), og området kan først lukkes når alle tre foreningene er blitt ferdige med alle sine lokale forhandlinger innen området.

I skrivende stund har NITO og Jordmorforeningen kommet til enighet på alle sykehus, og Farmaceutene har kommet til enighet ved Oslo Universitetssykehus HF, Helse Bergen HF og St. Olavs hospital HF.

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge ble det gjennomført lokale forhandlinger 15. september 2021, uten at det ble oppnådd enighet.

Neste ledd i oppgjøret er nå såkalt fase 3-forhandlinger. Det betyr at forhandlingene løftes vekk fra de lokale parter, og at SAN-Helse og Spekter skal forsøke å finne en løsning. Fase 3 forhandlingene er berammet til torsdag 16. september.

Dersom man heller ikke i fase 3 blir enige, vil neste stopp være Riksmekleren.

Resultatet der man er ferdig forhandlet

Siden oppgjøret formelt sett ikke avsluttes før alle forhandlinger er ferdig, kan vi ikke opplyse om resultatene fra Oslo Universitetssykehus HF, Helse Bergen HF og St. Olavs hospital HF.

Det samme gjelder for oppgjørene på øvrige helseforetak, der Farmaceutene ivaretas av NITO/lokal SAN-gruppe.