Brudd i Spekter område 10 - 2020-oppgjøret til mekling

de773a5d248e2092d485a5cab3138f95.jpg
SAN.no

Brudd i Spekter område 10 - 2020-oppgjøret til mekling

SAN og Spekter gjennomførte forhandlinger fase 3 for Spekter område 10 (Helseforetak med pasientbehandling) 8/12-20. Forhandlingene førte ikke frem, og oppgjøret går nå til mekling.

Forhandlingssammenslutningen SAN, som representerer NITO, Den norske jordmorforening og Norges Farmaceutiske Forenings medlemmer i helseforetakene, brøt 8/12-20 de avsluttende sentrale forhandlingene med arbeidsgiverforeningen Spekter. Dette innebærer at oppgjøret nå går til mekling hos Riksmekleren. Oppgjøret omfatter om lag 6850 medlemmer i helseforetakene.

-          Det viste seg vanskelig å komme til enighet etter at vi fikk rekordmange brudd i de lokale forhandlingene, sier Birgithe Hellerud, SANs leder. – Nå ser vi frem til konstruktive prosesser hos Riksmekleren, fortsetter hun.

Det er ikke avklart når meklingen vil gjennomføres, men sannsynligvis i løpet av januar 2021.

For Farmaceutenes medlemmer ansatt på helseforetak med pasientbehandling innebærer bruddet at lønnsoppgjøret ikke kan effektueres, selv om det er oppnådd enighet lokalt.