Brudd i lokale forhandlinger for NMD/Vitusapotek

bench-press-1013857_1920.jpg
Pixabay: bench-press-1013857_1920.jpg

Brudd i lokale forhandlinger for NMD/Vitusapotek

HTV-gruppen og HR gjennomførte tirsdag 4. mai dag to i lokale forhandlinger, med bistand fra Farmaceutene og Spekter. Partene kom ikke til enighet.

- Jeg noterer at vi heller ikke i årkom til enighet lokalt, og må ærlig talt si at jeg er skuffet, sier HTV-leder Torunn Stubberud. - Etter nok et år med svært gode økonomiske resultater i NMD, burde det være rom for reallønnsvekst for farmasøytene.

At de lokale parter ikke kom til enighet, betyr at lønnsoppgjøret nå flyttes til såkalt "Fase 3-forhandling", der Spekter og SAN forhandler. 

Det at partene ikke kom til enighet lokalt, betyr også at oppgjøret er ett skritt nærmere å ende hos Riksmekleren, med streik som mulig utfall.

Foreningen har derfor igangsatt konfliktberedskapsarbeidet, slik at vi kan gjennomføre en konflikt, dersom vi blir tvunget til det.

Tidspunkt for Fase 3-forhandlingene er ikke bestemt.

Vil du lære mer om forhandlingssystemet i Spekter, kan du se opplæringsvideo om dette her.