Brudd i lokale forhandlinger NMD/Vitusapotek

fire-and-water-2354583_1920.jpg

Brudd i lokale forhandlinger NMD/Vitusapotek

Farmaceutenes hovedtillitsvalgtgruppe ved NMD måtte fredag 10. mai kl. 1730 konstatere at det ble brudd i årets lokale lønnsforhandlinger.

Hovedtillitsvalgtgruppen har forhandlet med ledelsen i NMD siden 26. april, og har hatt totalt tre møter. Basert på at NMD har levert ca. en kvart milliard kroner i overskudd hvert år de siste to årene hadde HTV-gruppen en forventing om at NMD i år ville gi et lønnsoppgjør som gjenspeilte dette.

Farmaceutene har i tidligere år vært lojale mot frontfagsmodellen, og har tatt ansvar i de årene der NMD etter sigende lå an til dårlige resultater. Siden 2014 har lønnsutviklingen vært som følgende:

  • ​2014: Resultat Spekter-området 3,3, vårt resultat 3,10
  • 2015: Resultat Spekter-området 2,7, vårt resultat 2,65
  • 2016: Resultat Spekter-området 2,4, vårt resultat 2,27
  • 2017: Resultat Spekter-området 2,4, vårt resultat 2,57
  • 2018: Resultat Spekter-området 2,9, vårt resultat 2,75

HTV-gruppen mener at dersom man skal forholde seg til de fire kriterier som ligger til grunn for forhandlingsmodellen i Spekter, så må det også være rom for å gå over frontfagsrammen i de årene en virksomhet leverer gode resultater. Dette har vi sett lite til i NMD.

HTV-gruppen har videre registrert at gjennomsnittslønnen for farmasøyter i Vitusapotek ligger lavere enn gjennomsnittslønnen hos sammenlignbare arbeidsgivere. Et av kravene var derfor økning av minstelønnssatsene, og et resultat over årets frontfagsramme på 3,2 %. På bruddtidspunktet var kravet fra Farmaceutene en ramme på 3,5 %. Differansen til frontfaget utgjør ca. kr. 600 000.

Når man ikke kom i land lokalt fortsetter oppgjøret i såkalt fase 3-forhandling mellom Spekter og SAN. Dersom det heller ikke her blir et forhandlingsresultat går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren. Dersom heller ikke meklingen fører frem må man være forberedt på streik.

-  Jeg er ikke sint, jeg er bare veldig veldig skuffet, sier Christin Molvig, leder av Farmaceutenes hovedtillitsvalgtgruppe ved NMD. - Vi føler på ansvaret vi har på vegne av medlemmene, og vi kunne ikke akseptere det tilbudet arbeidsgiver avsluttet med. At våre amerikanske eiere har urealistiske forventninger til avkastning på investeringen er ikke noe vi farmasøyter skal belastes for år etter år. Lønnsmassen til våre 446 autoriserte medlemmer i Vitusapotek er lavere enn det konsernbidraget NMD hvert år leverer til sitt morkonsern.

Du kan lese mer om resultatene i NMD på proff.no.