Brudd i lokale forhandlinger i Sjukehusapoteka Vest

bench-press-1013857_1920.jpg

Brudd i lokale forhandlinger i Sjukehusapoteka Vest

De lokale parter har forhandlet lokalt i to dager. Den siste forhandlingsdagen, 19. mai, ble gjennomført med bistand fra Spekter og Farmaceutene.

- Vi er skuffet over at arbeidsgiver ikke har funnet rom for å belønne innsatsen våre medlemmer har lagt ned under pandemien, sier foretakstillitsvalgt Hilde B. Øvrelid.

Videre fremdrift

De videre forhandlingene vil nå skje i regi av Spekter og SAN, tidspunkt er ikke avklart.

Dersom heller ikke fase 3-forhandlingene fører frem, vil neste stopp være Riksmekleren, og en reell fare for konflikt.

Vi har derfor aktivsert konfliktberedskapsarbeidet i foreningen, og innkaller til møte om dette 20. mai kl 17-18.

Lær mer om Spekters forhandlingssystem

SAN har produsert en rekke opplæringsfilmer om forhandlinger og forhandlingssystemet. Disse kan du se ved å logge inn på nettsidene.